Bostadsrättsförening ska ha rätt neka kommun att köpa bostadsrätt, föreslår partiet bland annat.

Kommuner som använder åtskilliga miljoner till att köpa bostadsrätter till migranter, budgivningar man dessutom ser till att vinna och därmed trissar upp priserna, har varit ett återkommande ämne under förra året – inte minst fallet med polygamisten i Nacka som Samhällsnytt kunde avslöja detaljer kring.

Lagen som tvingar kommuner att ta emot ett visst antal migranter gör även att bostadsrättsföreningar tvingas acceptera kommunens köp och att de blir en del av föreningen.

Detta vill Sverigedemokraterna åtgärda genom en rad förslag:

Bostadsrättsförening ska ha rätt neka kommun att köpa bostadsrätt.
Bostadsrättsförening ska ha rätt ta ut en förhöjd hyra av kommunen då bostadsinnehavaren inte kommer att bidra till föreningen och vara med det gemensamma ägandet som bostadsrätt innebär.
Föreslå att en utredning tillsätts för att se över systemet med kommun- och landstingsköp av bostäder och där bland annat se över:
Om budgivning från kommun/landsting ska tillkännages till andra budgivare under budgivningen.
Om kommuner/landsting endast ska ges möjlighet att köpa bostäder som har ett fast pris.

– Föreningsfriheten är viktig där vi anser att bostadsrättsföreningar själva ska få avgöra vilka som ingår i föreningen. När kommuner köper bostäder så är det svårt för föreningarna att ha koll på vilka som bor där och föreningsgemenskapen går förlorad vad gäller boende och ansvar för fastigheten, säger Roger Hedlund (SD), bostadspolitisk talesperson.

– Senaste årens kommunala bostadsköp främst till nyanlända invandrare har gjort att Sverigedemokraterna nu föreslår förändringar i nuvarande lagstiftning.