En man har arbetat vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under drygt ett år och självständigt tagit emot över 1 000 patienter – utan att inneha behörighet. Läkaren upptäcktes efter att Migrationsverket varit i kontakt med sjukhuset. Den utomeuropeiska läkaren saknade ett kunskapsprov som krävs för att få arbeta i Sverige.

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg valde under november att anmäla sig själv enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan handlar om att sjukhuset brustit i rutinerna vid anställning av läkare, skriver GP (2018-12-12).

En utomeuropeisk läkare hann arbeta i drygt ett år innan det upptäcktes att mannen saknade behörighet för att få arbeta med sina uppgifter. Det var i samband med att Migrationsverket bad om att få ta del av mannens intyg som det visade sig inte vara komplett. Det saknades ett kunskapsprov som är obligatoriskt för att få arbeta som läkare i Sverige.

1 000 patienter
Under årets gång har läkaren arbetat självständigt i akutmottagningen, men även under handledning på kirurgavdelningen. I sitt självständiga arbete som akutmottagande läkare har mannen tagit emot över 1 000 patienter. Chefsläkare Anne Olmarker vid Sahlgrenska ser allvarligt på situationen.

– Det är en risk som kunde ha medfört en allvarlig vårdskada, säger Olmarker.

LÄS MER: Inte säkert att doktorn du träffar verkligen är läkare

Anställningen
Mannens anställning vid sjukhuset påbörjades genom en kurs för utländska läkare. Efter avslutad kurs erbjöds mannen ett vikariat som underläkare.

I samband med anställningen har sjukhuset brustit i sin bakgrundskontroll. Sjukhuset kontrollerade enbart mannens examensbevis från ett utomeuropeiskt universitet och en bekräftelse från Socialstyrelsen att utbildningen uppfyller kraven för att få arbeta som läkare i Sverige.

LÄS MER: Ljög om att hon var sjuksköterska – fick ändå legitimation

Granskad
Efter att ärendet uppmärksammades togs mannen ur tjänst och erbjöds istället arbete som läkarassistent. Samtidigt valde Sahlgrenska att kontrollera mannens arbete under året genom att granska journaler. Enligt sjukhuset har inga fel begåtts och ingen patient har kommit till skada.

LÄS MER: Utländsk läkare lurade brittisk sjukvård i 22 år – nu bakgrundskontrolleras 3 000 läkare

Vidtagit åtgärder
För att inte riskera att hamna i en liknande situation i framtiden förklarar sjukhuset att det har vidtagits en rad åtgärder. Enligt Olmarker har det bland annat upprättats en gemensam rutin vid anställningar som gäller en icke-europeisk utbildning. Sedan ska sjukhuset genomföra stickprov för att se att de nya rutinerna efterföljs. 

– Men jag ser också att vi måste ha bättre koll på våra processer. En annan gång kanske det inte går lika väl, säger Olmarker.