Behövs inga kontanter i samhället? Vem tjänar respektive förlorar på om kontanterna helt försvann? Hur fritt och demokratiskt är ett samhälle där staten och bankerna har detaljerad insyn i din privatekonomi och med en knapptryckning kan frysa dina tillgångar om du ägnar dig åt något som ogillas av makthavarna?

Det är några av de frågeställningar som tas upp i Samhällsmagasinets senaste granskande reportage ”Kriget mot kontanterna”. Man tar också ett grepp om det ekonomiska systemet. Hur kommer det sig att ekonomiska kriser uppstår? Varför måste vi egentligen ha tillväxt? Hur skapas pengar? Var kommer de ifrån och hur sätts de i cirkulation?

Varför oroar sig människor för att kontanterna håller på att fasas ut? Är det en befogad oro? Vem driver på utvecklingen mot det kontantlösa samhället och varför? Är det nödvändigt att få bort kontanterna för att få bukt med organiserad kriminalitet och terrorism? Se Samhällsmagasinets dokumentär och bli kanske lite klokare.