En av värderingarna ministern lyfter fram är att välfärden bygger på att alla som kan jobba måste jobba.

Nyanlända migranter bör lära sig mer om svenska normer och värderingar anser regeringen, exempelvis jämställdhet, individers rättigheter kontra familjens och att barns rättigheter ska värnas.

– Jag tror att det blir lättare att leva i Sverige, om du också förstår de normer och värderingar som inte är lag, men som styr vårt sätt att tänka, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) till TT.

– I Sverige är vi uppbyggda på två-försörjarfamiljer och att barn är på förskola, fritids och skola. Det skiljer sig väldigt mycket från många av de länder som många flyktingar kommer ifrån. Då måste de få en chans att kunna förstå hur det här fungerar, att barnen har det bra, fast mamma jobbar.

På regeringssammanträdet under torsdagen kommer regeringen att ge länsstyrelsen i Jönköpings län uppdraget att se över samhällsorienteringen och hur den kan handla mer om värderingar.

Förslagen ska vara klara till den sista maj.

Enligt Johansson visar utvärderingar att både utbildare och deltagare vill ha mer tid för den här typen av frågor och att innehållet idag är mer praktiskt inriktat.