Samnytt har sedan ett par år tillbaka sökt mediastöd. När det nu var dags igen att söka för lokal journalistik nekades vi av den politiskt tillsatta nämnden. Det visade sig att de hittade på nya rutiner på sittande möte – enbart för Samnytt.

Samnytt har tidigare fått stöd för lokal nyhetsbevakning i ”utsatta” områden, en rapportering som vi också haft stort fokus på. I år blir det dock inga pengar, trots att ingenting i sak har förändrats som skulle kunna föranleda en annan bedömning från Mediestödsnämnden.

Normalt sett går mediastödsnämnden på tjänstemännens rekommendationer. I detta fall, med vår ansökan om lokal journalistik, hade de rekommenderat att Samnytt skulle få bidrag för lokal journalistik. Men när Samnytts ärende kom upp i mediastödsnämnden infördes helt plötsligt nya rutiner – på sittande möte – och endast för Samnytt.

En ledamot i nämnden, Erik Larsson (SD), förklarade sig dock skiljaktig och ansåg att Samnytt borde beviljas fortsatt stöd. Av motiveringen framgår att det fanns ett preliminärt förslag om att bevilja Samnytt stöd men att nämnden, för att ändå kunna säga nej, hittade på nya regler under mötets gång.

Skiljaktig mening

Erik Larsson (SD), ledamot i nämnden, skriver i sin skiljaktiga mening:

I det ursprungliga förslaget till beslut skulle Samnytt få stöd för lokal journalistik under fem olika punkter. Under sittande möte infördes dock nya principer för stöd av en ledamot i nämnden, dessa var:

– mängdkrav på antalet artiklar
– särskilda flikar för varje ort ska finnas på hemsidan

Larsson påpekar också det orimliga i den ”utredning” som en ledamot påstod sig ha gjort och noterar att en annan måttstock helt plötsligt gäller för Samnytt:

Dessutom hade en mycket grund och felaktig utredning gjorts av ledamoten där antalet nyheter mätts genom Googlingar. Tyvärr fick detta stöd i nämnden av övriga ledamöter.

Om dessa principer ska gälla helt utan stöd i reglerna måste man också granska de hundratalet andra tidningar som får stöd på samma sätt vilket inte görs i alla fall inte på förhand.

Dessutom poängterar han att man kan vara rikstäckande och ändå få stöd för lokal bevakning.

Man får alltså vara rikstäckande och ändå söka stöd för lokal bevakning.

Nämndens agerande leder också till en politisering av nämnden, varnar Larsson:

Att frångå beslutad praxis kommer i förlängningen leda till en politisering av nämnden och att de politiskt tillsatta i nämnden kommer börja avslå varandras tidningar. Därför är jag avvikande under dessa punkter och anser att Samnytt ska beviljas stöd i enlighet med det ursprungliga förslaget för lokal journalistik för 2022 om 80 000 kronor på vardera punkter.

”Mycket uppseendeväckande”

Han utvecklar problematiken i nämnden för Samnytt:

– Det var mycket uppseendeväckande att Samnytt blev nekat stöd med tanke på att de uppfyllt kraven samt blev beviljade stöd förra året för liknande satsningar. I det ursprungliga förslaget till beslut skulle Samnytt få stöd för lokal journalistik under fem olika punkter. Under sittande möte infördes dock helt andra krav av en av ledamöterna. Jag påvisade under mötet att hans krav inte var baserade på reglerna och dessutom var hans egen utredning felaktig. Det blev snabbt en mer politisk karaktär på mötet där ledamöterna en efter en bytte åsikt och yrkade på avslag.

Han konstaterar att det handlade om personliga preferenser rörande Samnytt och inte en objektiv bedömning. Det var dessutom första gången ett utkast från kansliet ändras på mötet:

– Det slutade med att bara jag ville bevilja. Att flera ledamöter var negativt inställda till samnytt var tydligt. Det är för min del första gången ett utkast från kansliet ändras på mötet. När till exempel jag ville avslå Bulletins ansökan i december eftersom den var felaktig ville ingen annan göra det just med hänvisning till att kansliet gjort en utredning. Det blir intressant att följa hur ledamöterna kommer följa den nya praxisen som hittades på senast framöver.

Här kan ett av besluten läsas.

Vill du stötta Samnytt? Då kan du bli prenumerant HÄR eller donera HÄR.

LÄS ÄVEN: Svart dag för pressfriheten – hjälp Samnytt med rättegångskostnader efter ’förtalsdom’

LÄS ÄVEN: Staten förklarar krig mot alternativmedia

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Sveriges enorma hyckleri om pressfriheten

LÄS ÄVEN: Etablissemanget tål inte konkurrens – manar till krig mot uppstickare

LÄS ÄVEN: KLART: Regeringskritiska medier ska nekas mediestöd