2014 producerade Sandvikens kommun en rapport som påstods visa att kommunen gått en halv miljard plus på att ta emot migranter. Dagens Nyheter och andra medier spred okritiskt de falska siffrorna. Fem år senare visar korrekta siffror att kommunen går nästan 70 miljoner back per år. DN har lagt sin numera ökända fake news-artikel bakom betalvägg.

”Det är ansträngt”, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström (S) de röda siffror för 2019 som visar ett budgetunderskott på hela 67 miljoner kronor, fjärran från de glädjesiffror om en halv miljard i överskott på grund av invandringen som basunerades ut för fem år sedan och snabbt kunde beslås med att vara falska – något som rapporterande media dock inte var lika intresserade av att berätta.

Felaktig rapport blev falsk nyhet
Det var den 31 maj 2014 som Dagens Nyheter publicerade den falska nyheten baserad på en rapport som arbetsmarknads- och trafiknämnden i Sandviken beställt av revisionsbolaget PwC. Många andra medier hakade på.

Siffrorna i rapporten var felaktiga men övertolkades sedan ytterligare av journalister som ville ge en positiv bild av hur Sveriges exceptionellt höga invandring påverkar ekonomin i landet. Då hävdade Sandvikens politiker att den egna kommunen inte var något undantagsfall – sådana vinster på migrationen var något generellt som alla kommuner kunde påräkna.

”Det svenska samhället skulle kort sagt inte klara sig utan invandringen” slog man fast och kritiserade grannkommuner som tagit emot färre migranter och därför påstods behöva tvingas höja skatten på grund av vikande invånarunderlag. Man riktade även kritik mot Finland som hävdades ha betydligt sämre tillväxt än Sverige därför att ”man haft för lite invandring”.

LÄS MER: Sandviken förlorar näst mest i Sverige på invandringen

Idag är det få i Sandviken som vill kännas vid rapportens slutsatser, även om kommunledningen försvarar sig med att läget 2014 var lite annorlunda än idag eftersom man fick statliga bidrag för många och asylkaoset i samband med 2015 års systemkollaps ännu inte inträffat. Dagens Nyheter har inte avpublicerat sin falska nyhetsartikel men lagt den bakom betalvägg där den är mer skyddad mot allmän insyn. Den går dock att läsa i sin helhet HÄR.

Nytt rekord i budgetunderskott
Årets budgetunderskott på 67 miljoner är nytt rekord för kommunen och det fjärde största i landet. Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Peter Kärnström erkänner också att förklaringen till de röda siffrorna i huvudsak finns att söka i invandringen till kommunen.

– Det är ansträngt. Demografin ställer till det, förklarar han i en kommentar till vänsterliberala Expressen.

Vid sidan av kostnader för försörjningsstöd – som ”har stuckit iväg” – och uteblivna skatteintäkter för migranter som inte arbetar handlar det också om stora kostnader för utbyggnad av samhällsservice för de många nyanlända som kommunen har tagit emot. Det saknas bland annat 800 skolplatser.

– Det måste tillföras mer pengar, konstaterar Kärnström och utesluter inte ytterligare skattehöjningar trots att Sandvikenborna redan betalar 33,12 kronor i kommunalskatt – en god bit över riksgenomsnittet.

LÄS MER: Sandviken skulle tjäna en halv miljard på invandring – måste nu höja skatten

Mångmiljonkostnader för socialbidrag
Man har idag årliga kostnader på cirka 60 miljoner för runt 700 socialbidragstagare. Den siffran kan snart stiga till en bit över 1000 bidragsförsörjda när de 350 migranter i kommunen som idag har tidsbegränsade fullt ut statligt subventionerade ”extratjänster” förlorar dessa konstruerade anställningar och måste söka riktiga jobb.

Den bild av Sandviken som en stark tillväxtkommun med investerande företag som målades upp i 2014 års rapport har idag ersatts av en helt annan. Enligt Svenskt näringslivs företagsranking över kommuner i Sverige där det är bäst att starta och driva företag hamnar Sandviken nästan i botten – på plats 244 av 290.

Utsikterna för personer med subventionerade jobb att komma i arbete i kommunen när tjänsterna löper ut är små. Man räknar med att merparten av dessa kommer att behöva försörjas med socialbidrag. Arbetslöshetssiffran för utrikes födda i kommunen är nästan 50 procent.

LÄS MER: Nära 50-procentig arbetslöshet bland utrikes födda i Sandviken

Kommunen brottas också med höga kostnader för satsningar på alla nya elever i skolan. Trots detta uppvisar man väldigt låga studieresultat bland eleverna.

S backar och SD ökar
Att bilden av Sandviken har anpassats till verkligheten har fått många Sandvikenbor att rösta annorlunda. I förra årets kommunval rasade Socialdemokraterna kraftigt med hela sex procentenheter. Samtidigt ökade Sverigedemokraterna med lika mycket och stod som valets i särklass största vinnare. Även Miljöpartiet som samstyrt kommunen med S tappade många väljare och halkade ned till ett väljarstöd på endast strax över 2 procent.

Socialdemokraterna i Sandviken lyckades dock precis som på riksplanet bita sig kvar vid makten genom att inleda samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Sverigedemokraterna som nu är kommunens näst största parti blev utan inflytande.

Kommunalrådet Peter Kärnström vill tona ned de invandringspolitiska beslutens konsekvenser som orsak till det stora väljartappet. I stället hänvisar han till ett impopulärt beslut om att flytta en högstadieskola som den avgörande orsaken. Han tror också att väljarna känt ett allmänt behov av att ”markera mot etablissemanget” och därför missnöjesröstat på SD.

Efterlyser mer kommunala utjämningspengar
Efter att ha kört kommunens ekonomi i botten efterlyser Kärnström nu ett nytt kommunalt utjämningssystem från vilken man kan få in nya friska pengar från skattebetalare i andra delar av landet. Han säger till Expressen att nuvarande system ”är orättvist” och att ett annat behövs ”om hela Sverige ska leva”.

– Jag förstår att finansminister Magdalena Andersson har många hål att stoppa pengarna i, men det är ute i kommunerna som vi ser den demografiska utvecklingen, konstaterar han.

Annan politik i SD-styrda Sölvesborg
Expressen har även talat med Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg och sambo med ortens store son, SD-ledaren Jimmie Åkesson. Här är man tydlig med att invandring inte är någon lösning på kommunala utmaningar utan tvärtom en tung belastning.

Den insikten har man också förmått M, KD och lokala partiet SoL att komma till som ingår i det så kallade Samstyret och har som målsättning att stoppa den asylrelaterade migrationen till kommunen. De migranter som man ändå tvingas på av staten till följd av den så kallade anvisningslagen som sätter det kommunala självstyret ur spel planerar man att utlokalisera till andra kommuner.

Enligt Erixon borde det finnas ett stort intresse för att ta emot dessa i de kommuner där man propagerat för invandringen som något positivt eller till och med nödvändigt. Hon har bland annat nämnt Sandviken – där hon själv är uppvuxen – som en tänkbar kandidat att överta Sölvesborgs tvångsanvisade migranter.

– Jag har sagt att jag då kommer att snegla på röda kommuner där man har framhållit att man tjänat på den förda migrationspolitiken, Sandviken till exempel.

Vill inte ha Sölvesborgs migranter
I Sandviken är Peter Kärnström inte så trakterad av Erixons förslag om att från hennes kommun få fler av de migranter man tidigare hävdade var en förutsättning för att kommunen skulle överleva och uppvisa tillväxt och budgetöverskott på en halv miljard.

– Det säger en del om hennes människosyn, kommenterar han kritiskt förslaget.