➤ De föreslagna åtgärderna innebär höjd skatt på knappt sex kronor eller nedskärningar på andra utgifter med ungefär en procent per år fram till 2030.

I maj 2014 basunerade Dagens nyheter ut att Sandviken årligen tjänar ”över en halv miljard” på invandring till kommunen, detta enligt en rapport från revisionsbyrån PwC. Nationalekonomen Tino Sanandaji var snabbt ute och sågade resonemanget.

Vintern 2017 och nu väntar antingen en rejäl skattehöjning eller tuffa sparkrav för Sandviken.

– Det är markanta ökningar, bekräftar Peter Kärnström (S) kommunstyrelsens ordförande.

LÄS MER: Invandringen sätter press på välfärdssystemen – höjd pensionsålder att vänta

I en konsultrapport kommunen beställt om den lokala ekonomin fram till 2030 framgår att det växande antalet barn innebär större kostnader för förskolor och skolor och det växande antalet äldre invånare kräver ökade utgifter för boenden och omsorg.

Kärnström hoppas dock att staten ska gå in och lösa situationen så att man slipper ta till så pass drastiska åtgärder.