För att de rekordhöga elpriserna inte ska bli ännu högre vill regeringen stoppa den automatiska uppräkningen 2024 och 2025, något som välkomnas av bland andra Svenskt Näringsliv.

Årligen indexeras elskatten upp enligt konsumentprisindex och vid det senaste årsskiftet var höjningen ovanligt stor på grund av inflationen. I dagsläget ligger den på 39,2 öre per kilowattimme.

LÄS ÄVEN: Elbolagen kan ha manipulerat elpriser i Sverige – utreds inte

Samtliga remissinstanser som hittills har svarat på förslaget, bland andra Svenska kraftnät, Skatteverket och Konjunkturinstitutet, är positiva – så även arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

– Vi välkomnar förslaget. Det dämpar ökade priser på el och gynnar därför konkurrenskraften för företag i Sverige, konstaterar Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv, till Tidningen Näringslivet.

Vidare säger Lönn att alla som betalar normalskattesatsen på el, såväl företag som privatpersoner, påverkas positivt.

2023 års nivå

Skulle förslaget klubbas igenom blir det alltså 2023 års nivå som kommer gälla under de kommande två åren. I annat fall kommer elskatten räknas upp med 3,8 respektive 5,2 öre för 2024 och 2025 – och på uppräkningen hade det dessutom tillkommit 25 procents moms.

– Energiskatten på el är bara en del av det totala elpriset men förslaget visar ändå att regeringen vill vidta aktiva åtgärder för att inte energiskatten ska höja priset på el ytterligare. Skatten ska i alla fall inte öka.

– Eftersom alla gynnas av det här, både företag och privatpersoner, tror jag att det är en åtgärd som har brett stöd, säger Robert Lönn.

Bör slopas helt

Även på organisationen Skattebetalarna är man positiv till förslaget.

– Uppindexeringen blir extra problematisk när inflationstakten är så hög – det blir en riktig smocka både för privatpersoner och företag. Därför är det mycket välkommet att den pausas men vi tycker att den automatiska uppindexeringen i nästa steg bör slopas helt, säger Christian Ekström, vd på Skattebetalarna.

LÄS ÄVEN: Högsta elpriset i södra Sverige – någonsin