afghaner sittstrejk
Inrikes

Sänkt identifieringskrav för ’ensamkommande’ ska underlätta uppehållstillstånd

Publicerad 3/19/2018
Annons

Uppehållstillstånden ska vara tidsbegränsade. Omkring 9 000 personer kan omfattas av förslagen.

På måndagen lämnade regeringen över en lagrådsremiss till Lagrådet i vilken man ger ett flertal förslag på hur ”ensamkommande flyktingbarn” som kom till Sverige 2015, företrädesvis afghaner, ska ges en ny chans att få stanna.

Man påstår att det handlar om tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå förutsatt att vissa kriterier uppfylls.

Förslagen kan omfatta uppemot 9 000 personer.

Den som beviljas ett uppehållstillstånd på detta sätt ska omfattas av befintligt regelverk om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå och om permanent uppehållstillstånd vid försörjning.

För att förslaget ska få avsedd effekt föreslås bland annat att uppehållstillstånd ska beviljas även om personen ifråga inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik.

Förslaget innebär också att om det finns särskilda skäl ska uppehållstillstånd få beviljas även vid studier på deltid.

Ytterligare ett förslag går ut på att anpassa bestämmelserna om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå så att studier på sammanhållna yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen eller liknande utbildningar inom introduktionsprogram i gymnasieskolan kan ge samma möjlighet till uppehållstillstånd som studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
844Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons