En man försökte kväva sin sambo med en inplastad kudde och blev i tingsrätten dömd till åtta års fängelse för mordförsök. Men hovrätten sänker straffet med hänvisning till att plasten runt kudden inte var en del av brottsplanen.

Det var i oktober förra året som mannen från Örnsköldsvik tryckte en plastinpackad kudde över sin sambo så hårt att hon fick kämpa för sitt liv, rapporterar Dagens Juridik.

Hon ska ha legat på rygg och försökt åla sig ur kvävningen för att efter cirka en halv minut komma ur sängen och ner på golvet. Först då slutade mannen med kvävningsförsöket.

Ångermanlands tingsrätt dömde honom till åtta års fängelse. En av de försvårande omständigheter som tingsrätten motiverade straffet med var att kvävningen skett med en för tillfället speciellt inplastad kudde.

Plasten inte del av planen
Men hovrätten går på mannens systers vittnesmål som menar att plasten runt kudden inte alls var planerad att användas för mordförsöket. Kudden hade i stället plastats in för att parets gemensamma son inte skulle kräkas på kuddtyget i samband med matning.

Den högre rättsinstansen ansåg detta vara en förmildrande omständighet och dessutom menar man att det var ett relativt snabbt förlopp som inte föranledde några allvarligare skador.

Inget tillbakadragande
Dessutom anser hovrätten att mannens psykiska tillstånd ”präglats av en uttalad utmattning med påverkan på hans kognitiva förmåga samt att det inte går att utesluta att det även funnits kortare inslag av förvirring under händelseförloppet”.

Hovrätten avfärdar dock mannens påstående att han gjort ett frivilligt tillbakadragande eftersom övergreppet slutade först när sambon föll till golvet.

Sammantaget sänks straffet med två år till sex års fängelse.