Sedan ett år tillbaka överför Migrationsverket automatiskt uppgifter om bland annat namn, medborgarskap och födelsedatum för migranter som söker asyl till Säpo.

Ambitionen är att hitta personer som kan utgöra ett säkerhetshot mot Sverige på grund av bland annat sympatier med våldsbejakande ideologier.

I slutet av maj hade omkring 190 000 ärenden skickats vidare och bland dessa har 200 fall lett till att Säpo tittat närmare på migranten ifråga.

– Vi har fått 200 träffar som är sådana att Säkerhetspolisen går vidare med dem enbart utifrån den här dragningen, säger Oskar Ekblad som är sektionschef för informationsanalys på Migrationsverket, till Sveriges Radio.

Från början av året har Migrationsverket själva skickat 1 500 ärenden till Säpo för en mer detaljerad utredning. De automatiska kontrollerna beskrivs som ett viktigt komplement.

– Jag tror det största värdet är pålitligheten, ett system som skall leverera en kontroll tidigt i systemet och att vi därmed omgärdar den djuplodande analysen som vi gör i samband med att vi utreder människor med ett extra lager, ett lager där vi vet att alla kontrolleras definitivt innan man får ett beslut, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.