Enligt kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki har antalet våldsbrott i Sverige inte ökat i takt med invandringen. Det påstås vara fynden i ett nytt forskningsprojekt han lett. Dessutom menar han att Sverige inte har något särskilt integrationsproblem.

I augusti släppte Brottsförebyggande rådet, Brå, en uppdaterad rapport om invandrare och deras brottslighet. Denna visade att invandrare och deras barn är kraftigt överrepresenterade avseende misstanke om brott.

Medan tre procent svenskfödda med svenskfödda föräldrar misstänkts för brott låg motsvarande andel i grupperna svenskfödda med båda föräldrarna födda utomlands och utrikesfödda på tio respektive åtta procent.

LÄS ÄVEN: BRÅ: Invandrare GROVT överrepresenterade vid brott

I det nya forskningsprojektet har Jerzy Sarnecki analyserat Brås siffror över tid för att se hur invandringen påverkat brottsligheten i Sverige.

– Det pågår en mycket stor diskussion om invandrare och brott, men det enda vi vet om detta är att invandrare är överrepresenterade. Man har inte tittat på varför och hur det påverkar det svenska samhället, säger han till Dagens Nyheter.

På onsdagen presenterade han sina tidiga fynd med fokus på SCB:s statistik kring andelen utlandsfödda i Sverige och Brås siffror om anmält dödligt våld, och har kommit fram till att det dödliga våldet inte ökat i takt med invandringen. Han säger sig själv ha blivit förvånad över slutsatsen.

Förändrade proportioner

Förklaringen ska enligt Sarnecki vara att andelen personer som begår dödligt våld har minskat bland svenskfödda.

– Proportionerna har förändrats. Det är de minst integrerade i samhället som begår brott, och när många invandrare kommer samtidigt har en proportionellt större andel hamnat i den understa delen av den svenska samhällshierarkin.

LÄS ÄVEN: Stefan Löfven: ”Vore likadant i utsatta områden om svenskar bodde där”

Inte heller ska migrantkrisen 2015 ha påverkat antalet våldsbrott i Sverige. Enligt Sarnecki har varken det dödliga våldet, rån eller misshandel ökat i takt med att antalet invandrare blir fler.

– Något enkelt samband mellan att vi får flera invandrare och därför mer brott – det sambandet finns inte, säger han.

Inga integrationsproblem

I stället ser han positivt på situationen där invandrares sysselsättningsgrad påstås ha ökat, och han förvånas även över att det finns en positiv utveckling i integrationsprocessen.

Enligt Sarnecki tycks det till och med inte finnas ett allmänt integrationsproblem, ”men vi har vissa speciella grupper som tycks stå väldigt långt utanför det svenska samhället”.

LÄS ÄVEN: Sarnecki vill inte att Uppdrag Gransknings program om våldtäkter och etnicitet ska sändas

– Det budskapet som hittills har funnits om att invandrare är kraftigt överrepresenterade är politiskt bekvämt. Men det börjar bli lite fantasilöst att framföra detta utan att samtidigt ställa frågan varför, säger Jerzy Sarnecki.

”Jävligt allvarligt”

2018 sa Sarnecki att läget med det skenande dödliga våldet var ”jävligt allvarligt”.

– Detta har tagit oss och polisen med total överraskning, fortsätter han. Det tar tid att lära sig att bekämpa detta. Det kräver gigantiska resurser. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu.

Han medgav då också att situationen var helt ny för svenska förhållanden.

– För svenska förhållanden är detta skjutande praktiskt taget totalt okänt, så på kort sikt ser det illa ut – polisen saknar på många håll än så länge kompetens och personal för att bekämpa det, säger Jerzy Sarnecki.

Tonade ned läget

Samma år sade han sig vara osäker på om brottsligheten överhuvudtaget ökade och menade att fokuseringen på brott var överdriven.

– Självklart är brottsligheten ett problem, men i dagens läge finns det så otroligt mycket annat att oroa sig för. Den här uppgraderingen av brottsligheten som en av de allra viktigaste samhällsfrågorna är förstås en stor framgång för de som försöker vinna makten på de här frågorna, men utifrån någon sorts objektivt perspektiv är det en kraftig överdrift.

LÄS ÄVEN: NY RAPPORT: Invandrare begår flest våldtäkter – nu räds forskarna bakom rapporten repressalier

I en DN-intervju 1997 hade Sarnecki ytterligare en teori”…när det yttre hotet från Sovjetunionen försvann började många leta efter en ’inre fiende’ och fann brottslingarna.” (26/8)