Sveriges politiker har sett till att Polismyndigheten får hundratals miljoner kronor i extrapengar årligen mellan 2022 och 2024. Detta för att göra yrket mer attraktivt för svenskar som går i studietankar – och för att lyckas behålla kompetenta yrkesverksamma poliser. Nu höjs polisernas löner och ob-tillägg retroaktivt.

400 miljoner kronor är summan som Polismyndigheten ska få av staten – utöver revisionsbeloppet – varje år fram till och med 2024. 2022 års 400 extramiljoner har nu tillförts regioner och avdelningar för höjda polislöner.

I ett pressmeddelande från Polisförbundet framgår att de och Polismyndigheten i juni kom överens om de övergripande fördelningsprinciperna för den extra polislönesatsningen. Överenskommelsen innebär att hela polisyrket ska uppvärderas med bättre lönevillkor.

−  Vi är överens om att hela polisyrket ska uppvärderas. Det är oerhört viktigt för att kunna rekrytera, utveckla och behålla den polisiära kompetensen som behövs nu och framöver, säger Katharina von Sydow.

Nya lönen ska betalas ut retroaktivt

Med start den 1 januari 2023 kommer tillägget för obekväm arbetstid som kvällar och nätter, det så kallade ob-tillägget, att höjas med 75 procent. Detta kommer kompletteras med resterande 25 procent från och med den 1 januari 2024 vilket innebär en fördubbling av det ob-tillägg som gällt hittills.

De nya högre lönerna, inklusive det nya högre ob-tillägget, ska betalas ut med retroaktivitet från den 16 mars 2022.

”Revisionen (inklusive de extra polislönesatsningarna) gäller från och med den 16 mars 2022, och ska bestämmas i lönesättande samtal för de med chefs- eller arbetsledande funktioner och för de arbetstagare som så önskar.  Övriga arbetstagare får sina nya löner bestämda i kollektivavtal efter förhandlingar mellan parterna. Det innebär en högre utbetalning av retroaktiv lön när det nya lönerna färdigförhandlats på regioner och avdelningar. Målet är att ny lön ska betalas ut senast i april 2023”, står det i pressmeddelandet.