Inflationen är fortsatt hög och maten i Sverige har blivit nästan 20 procent dyrare på ett år. Det konstaterar Statistiska centralbyrån (SCB).

Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att inflationstakten enligt konsumentprisindex var 10,6 procent i mars månad, vilket visserligen är en minskning från februari då den var 12,0 procent.

– Inflationstakten sjönk i mars, vilket delvis berodde på att uppgången av energipriserna har mattats av, säger SCB:s prisstatistiker Carl Mårtensson i en kommentar.

Maten allt dyrare

Men en inflationstakt på över tio procent på årsbasis är fortfarande en extremnivå. Det är mycket som blir dyrare för de svenska hushållen, som hushållsvaror och boendekostnader. Inte minst har räntorna blivit dyrare för dem som har bolån. Mest av allt ökar dock priserna på livsmedel.

– I mars i år steg priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 19,7 procent jämfört med mars förra året, säger en annan prisstatistiker, John Eliasson.

Statistikern påpekar samtidigt att priserna inte ökar ”fullt lika snabbt längre” som de gjort tidigare, ett budskap som myndigheten tillsammans med statsmedierna särskilt lyfter fram.

Nytt penningpolitiskt besked

Om mindre än två veckor är det dags för nästa penningpolitiska besked från Riksbanken. Då får svenskarna veta om styrräntan kommer höjas ytterligare för att rädda den svenska kronan från fortsatt kursras, och på så sätt stävja inflationen. En svagare krona gör att varor och tjänster som importeras från utlandet blir dyrare för svenskarna.

Kritiker till räntehöjningarna menar emellertid att de även bidrar till inflationen, inte minst då svenskarna har en högre så kallad räntekänslighet jämfört med andra länder. Under många års tid har bankerna frikostigt beviljat större bolån än banker i andra länder gjort till kunder med jämförbar ekonomisk situation.

Om Riksbanken och SCB är överens om att inflationstakten nått en acceptabel nivå kan en räntehöjning utebli. Det kan i sådana fall göra att den svenska kronans värde rasar ytterligare.

LÄS ÄVEN: Riksbanken höjer styrräntan en halv procentenhet