Statistiska centralbyrån (SCB) har presenterat nya siffror över de svenska hushållens inkomster som visar att andelen fattiga personer är rekordhög.

Det framgår av siffrorna att de svenska hushållens ekonomiska standard ökade under 2019 men inte på nivåer som tidigare år under 2010-talet. Ökningen var endast 0,7 procent vilket är den sämsta inkomstutvecklingen sedan lågkonjunkturen under 1990-talet.

LÄS ÄVEN: Pensionsmyndighetens larmrapport: Kvarts miljon svenska pensionärer under fattigdomsgränsen

Ensamstående kvinnor över 80 år mycket utsatta

Vidare framgår det att andelen personer i landet med låg ekonomisk standard för första gången har passerat 15 procent. Samtidigt visar siffrona att i många befolkningsgrupper är andelen med låg ekonomisk standard betydligt högre än 15 procent.

Som exempel kan nämnas ensamstående kvinnor över 80 år där andelen är 41 procent och bland barn 0–19 år var andelen 20 procent. Bland sammanboende utan barn däremot är andelen endast 5 procent.

LÄS ÄVEN: Stadsmissionen larmar: ”Ökning av fattigpensionärer som inte kan leva på pensionen”