I en långintervju i Svenska Dagbladet ger tidningsjätten Schibsteds mångårige koncerndirektör Raoul Grünthal sin syn på mediesituationen i Sverige. Han säger bland annat att han inte ser den andra ledande mediekoncernen i Sverige, Bonnier, som någon konkurrent. I stället ser han det som att de två är kompanjoner som delat upp det svenska medielandskapet mellan sig.

Schibsted äger bland annat Svenska Dagbladet men också Aftonbladet, en tidning med tydlig vänsterprofil och förespråkare av hög invandring och mångkultur. Själv bor Grünthal, som är utbildad på Handelshögskolan, på väl tilltaget avstånd från de smältdeglar där detta nya samhälle skapas.

Lyxvillan långt ute på natursköna Djurgården i Stockholm med utsikt över kanalen fungerar sedan pandemin slog till också som arbetsplats för koncernchefen. Mellan de planterade olivträden rör sig när intervjun görs en väsnande robotgräsklippare, men annars kan man från fönstren ofta se rådjuren beta där.

Granne med Bonnier

Några stenkast ifrån Grünthals bungalow ligger familjen Bonniers exklusiva residens Manilla. Här bor flera av den anrika förläggarfamiljens medlemmar. Enligt Grünthal råder dock ingen arg konkurrens mellan de två storkoncernerna som dominerar det svenska medielandskapet.

– Bonnier är mer en branschkollega, förklarar Grünthal.

Tidigare var man oense om det skattefinansierade presstödet som Schibsted är största mottagare av i landet och Bonnier menade gav Schibsted en orättvis konkurrensfördel. Det handlar om många tiotals miljoner som den affärsdrivande koncernen kvitterar ut i stödpengar varje år.

Men numera är den stridsyxan nedgrävd. Idag är i princip alla de stora i mediebranschen ense om att skattebetalarna ska ta en stor del av deras nota.

– Jag har aldrig förstått den principiella hållningen att medieföretag i ett högskatteland som Sverige inte borde ta emot statligt stöd, säger Grünthal.

Politisk påverkan central uppgift för media

Inte minst viktigt menar han att detta är eftersom han ser det som mediernas uppgift att bedriva politisk påverkan. Av det skälet reser han mycket till Bryssel där mycket av den verkliga makten över Sverige idag utövas. Grünthal berättar att han där också träffar företrädare för de stora IT-jättarna som Google för att dra upp strategier för politisk/medial samverkan.

Att så många medborgare som möjligt får sin samhällsinformation från samma ställe ser Grünthal som centralt i denna strävan att påverka politiken. Han hänvisar till sina erfarenheteter från Frankrike där han är uppvuxen och gick i privatskola. Där är mediekonsumtionen mer differentierad och medielandskapet mindre centraliserat och uppdelat på fler händer jämfört med Sverige.

”Informationsklyfta” om inte alla läser samma tidningar

Enligt Grünthal är en sådan ”informationsklyfta” något negativt om man som han har en ambition att medierna ska vara framträdande i att styra medborgarnas tyckande och tänkande:

– Om många människor får samma bas så skapar det ett annat samhälle, slår han fast.

Men inom kort räcker Grünthal över stafetten till någon annan. Efter 15 år som koncernchef på Schibsted lämnar han nu för att göra något annat. Exakt vad är oklart men minst en fot vill Grünthal ha kvar i mediebranschen berättar han.

– Det gäller att vara med när spelplanen målas upp, konstaterar Grünthal.