Partiet har till den 16 juli 2019 på sig att samla in de 100 000 underskrifterna.

På tisdagen fick det nationalkonservativa partiet SVP, Schweizerische Volkspartei, klartecken för att påbörja insamlingen av de 100 000 underskrifter som krävs för att få till stånd en folkomröstning.

Schweiz är inte EU-medlemmar men har ett avtal med unionen för att kunna vara en del av dess inre marknad.

Ifall namninsamlingen för vad partiet menar är en måttfull invandring lyckas, kommer en folkomröstning att hållas i frågan om att vara en del av EU:s fria rörlighet.

Om folket sedan röstar för att skrota avtalet, har förbundsförsamlingen ett år på sig att förhandla bort det med Bryssel, vilket också förändrar eller betyder slutet för landets bilaterala överenskommelser med EU.

SVP:s ambition är att få ned nettoinvandringen till noll.