Enligt Tidöavtalet vill man införa anmälningsplikt för kommuner och myndigheter att rapportera så kallade papperslösa, illegala invandrare. Enligt Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet, kommer detta att omfatta alla offentliganställda.

I Tidöavtalet står att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. På detta sätt vill man undvika att illegala invandrare rör sig fritt i det svenska samhället och att de som blivit nekade asyl och/eller utvisats också ska ut ur landet.

LÄS ÄVEN: Tidöavtalet: Avgående S-minister till attack mot ökad säkerhet

Ambitionen har varit att anmälningsplikten ska omfatta offentliganställda, men vilka yrkesgrupper har varit oklart.

Arbetets fråga om vilka som skulle omfattas av en anmälningsplikt svarar Richard Jomshof (SD) ”alla offentliganställda”. Samtidigt understryker han att det kan finnas situationer där anmälan skulle strida mot ”ömmande värden” med sjukvården som exempel.

LÄS ÄVEN: Regeringen inför skärpta gräns- och utlänningskontroller

På frågan om bibliotekarier, socialsekreterare och lärare skulle kunna omfattas svarar Jomshof ”generellt sett, ja” men att det samtidigt beror på de individuella omständigheterna och kommer att utredas närmare.

Förslag 2011

I likhet med många andra förslag som i dag antingen föreslås eller införs, föreslogs anmälningsplikt för flera år sen av Kent Ekeroth (SD):