Slöja bör förbjudas i förskolan, grundskolan och offentlig verksamhet samt offentliga platser och offentlig verksamhet som polisen och sjukvården. Det skriver de två Sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Michael Rubbestad och Rashid Farivar i en gemensam debattartikel.

Enligt såväl koranen som haditherna ska hela kvinnans kropp förutom ansikte och händer anses vara privat och därmed gömmas undan, och en värderingsstyrd slöja eller en hijab handlar i grund och botten om att kvinnor och flickor så små som sex år ses som sexobjekt vilka måste döljas från männens blickar, skriver Rubbestad och Farivar.

LÄS ÄVEN: Mathem stoppade annons med slöja – detta hände sedan

Man konstaterar att slöjan är en skräcksymbol för majoriteten av de kvinnor som frigjort sig från slöjan och det islamska förtrycket, men i Sverige har vänstern sett på slöjan som ett kulturellt uttryck eller som ett klädesplagg alternativt huvudbonad i mängden. Okunskapen kring slöjans innebörd har man dessvärre fått se etablera sig som en sanning inom vänsterfeminismen.

Duon påpekar också att de som haft modet att stå upp för kvinnors rättigheter och friheter har bemötts med skällsord om ”islamofobi”, rasism och kvinnofientlighet.

Den värderingsstyrda slöjan och hijab har ingen plats i det svenska samhället. Exempelvis ska för- och grundskolan ge barnen del av svenska värderingar där demokrati, jämlikhet och jämställdhet är centralt. Den värderingsstyrda slöjan innebär motsatsen till jämställdhet.

Vidare vill man också se ett slöjförbud på offentlig plats och inom den offentliga verksamheten som polisen, sjukvården eller militären.

Att flickor och kvinnor förvägras rätten att leva sina liv på samma villkor som män är så långt ifrån ett jämställt samhälle man kan komma vilket inte är värdigt ett land som Sverige.

Bör Sverige införa ett slöjförbud?

LÄS ÄVEN: EU-domstolen öppnar för förbud mot muslimsk slöja