I det konservativa blockets budget som nyligen röstades igenom i riksdagen fanns bland annat vad SD kallar en återvandringsmiljard, och nu tittar man på fler eventuella förslag som skulle kunna öka återvandringen. Inom det konservativa blocket råder dock viss osämja kring semantiken.

I dagsläget erbjuds familjer 40 000 kronor för att återvända, något Sverigedemokraterna vill höja markant. Ersättningar på 400 000 till dem som återvandrar och lovar att sen inte återvända till Sverige igen ska diskuteras inom partiet och ses som det främsta verktyget.

SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt vill varken bekräfta eller dementera några summor, men bekräftar att man vill se en höjning av dagens 40 000 kronor.

Andra förslag som nämnts är lokala återvandringskontor, ett återvandringsdepartement och uppsökande verksamhet.

LÄS ÄVEN: Återvandring på SD:s dagordning – men bara frivillig

I det konservativa blocket råder dock viss osämja kring återvandringsmiljarden, som ska gå till ”återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt”.

Inom SD finns inga tvivel om vad det handlar om.

– Det är väl så tydligt som det kan bli. Vi ska rikta om en del av biståndet till att stimulera återuppbyggnad med syftet att även stimulera återvandring till vissa områden. Det är tämligen transparent vad som avses, säger SD:s chefsförhandlare Oscar Sjöstedt till Aftonbladet.

”Återuppbyggnadsmiljard”

Men Ebba Busch talar hellre om en ”återuppbyggnadsmiljard”.

– Det här är ju en del utav biståndet som är orört och svaret är nej. Det här handlar om att fortsätta med samma sak som vi gör i dag, försöka bidra till återuppbyggnad i utsatta och konfliktdrabbade länder. Det är så som svenskt bistånd används i dag och här öronmärker vi för att det ska kunna användas tydligt till det.

LÄS ÄVEN: Ungsvenskarna ryter till mot moderpartiet om migrationen

Hos M får SD dock delvis medhåll av Ulf Kristersson.

– Jag vet inte om jag skulle använda det begreppet men att hjälpa människor som vill flytta tillbaka till sina hemländer, det är inget nytt, de har vi gjort sedan lång tid tillbaka i Sverige, nu öronmärker vi en del pengar för detta, säger Ulf Kristersson.