Otryggheten på gator och torg tilltar i takt med att personrån, våldtäkter, förnedringsvåld och skjutnngar ökar samtidigt som bristen på poliser i yttre tjänst är stor. Att utbilda poliser tar tid och nu föreslår Sverigedemokraterna ett snabbspår med en kortare polisutbildning inriktad på patrullering. Men polisfackets ordförande Lena Nitz säger nej och menar att det är farligare för allmänheten att ha korttidsutbildade poliser i närmiljön än att inte ha några poliser alls. Det rapporterar SR Ekot.

Antalet poliser i yttre tjänst ökar inte, utan minskar tvärtom, i motsats till de signaler som regeringen skickat om ökade satsningar på polisväsendet. Nu kräver Sverigedemokraterna att extraordinära åtgärder vidtas för att vända utvecklingen. En av dem är att snabbutbilda patrullerande väpnade poliser genom att skala bort de delar av utbildnngen som inte är helt nödvändiga för dessa direkt brottsförebyggande och brottsbekämpande polisiära uppgifter.

– Läget är akut. Sverige håller på att bli ett av Europas farligaste länder. Det finns för många brottslingar och det finns för få poliser, och nu ser vi dessutom att antalet poliser i yttre tjänst minskar, förklarar Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Henrik Vinge, i en telefonintervju med SR Ekot.

Förslaget är ett av flera som en reaktion på Polistidningens larm nyligen om att antalet poliser i yttre tjänst kontinuerligt har minskat sedan 2015, en verklighet som inte återspeglats från ansvarigt politiskt håll där man velat ge sken av att stora satsningar med ökat antal poliser gjorts och görs.

För att kompensera för den kortare utbildningen är tanken att de som främst ska rekryteras är personer som har erfarenheter från väktaryrket eller Försvarsmakten. De ska också i första hand arbeta vid sidan av erfarna poliser som genomgått full utbildning.

Förslaget sågas dock av Polisförbundets ordförande Lena Nitz, som menar att SD inte förstår vad det innebär att vara polis. Enligt henne är det farligare för allmänheten att ha för få eller inga poliser alls i yttre tjänst än att ha poliser som gått en kortare och mer specialiserad polisutbildning.

– Skulle det här bli verklighet så riskerar det säkerheten för både allmänheten och poliskåren. Har man inte tillräcklig utbildning kan det bli direkt farligt för en själv, för kollegorna och för allmänheten, säger hon i en kommentar till SR Ekot.

authorimage