Sverigedemokraterna i skånska Skurup agerar nu i tider av larm om bristande språkkunskaper i svenska inom äldreomsorgen. Partiet har lagt förslag på språkkrav med obligatoriskt språktest för att få anställning.

Antalet smittade av COVID-19 har, utan att allmänheten med symptom har testats, nått 33 537 bekräftade fall. Av dessa har hittills 4032 avlidit. Flera kritiker, däribland professorn, smittskyddsexperten och tidigare chefsepidemiologen på Folkhälsomyndigheten, Johan Giesecke, menar att spridningen av coronaviruset på äldreboenden till stor del kan tillskrivas den höga andelen nyanlända migranter bland personalen som inte förmår ta till sig smittskyddsinformation på svenska.

LÄS ÄVEN: SD-förslag placera nyanlända i husvagnar: ”Bostadskö som andra medborgare och inte gräddfil”

Sverigedemokraternas lokalavdelning i Skurup, som tidigare har uppmärksammats för att få igenom ett förbud mot huvudduk i kommunens skolor och förskolor, agerar nu genom att lägga en motion om att införa språkkrav vid anställning i inom vård och omsorg. Kunskapsnivån ska enligt förslaget kontrolleras genom ett obligatoriskt språktest.

Av en motion som lämnades till Skurups kommunfullmäktige 19 maj framgår det att SD ser positivt på att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom vård och omsorg, men att språkkunskaperna i svenska samtidigt måste vara tillräckliga för att de ska kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra och säkert sätt.

Partiet menar att det är viktigt för vårdtagaren att förstå vad personal säger och vice versa för att trygghet ska uppnås. Det handlar även om att undvika risk för allvarliga misstag när det gäller medicinering och vårdplan.

”Ett obligatoriskt språktest med språkkrav”

Partiet föreslår att förvaltningen ska ta fram ett plan för att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid nyanställning i äldreomsorgen. Vidare vill man att en plan för att genomföra språklyft också för befintlig omsorgspersonal tas fram där behov finns.

S-topp säger nej till språkkrav inom vården

Samhällsnytt uppmärksammade i mitten av maj hur en socialdemokratisk kommuntopp i Fagersta kommun motsätter sig Sverigedemokraternas förslag att det ska ställas språkkrav på personal som arbetar inom vård och omsorg.

Kravet restes efter rapporter om hur medarbetare trots påstådda språktest vid rekrytering fortfarande har svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter på grund av svaga kunskaper i svenska språket. Bland annat ska vårdtagare inte ha fått sina läkemedel enligt ordination, något som i allvarliga fall kan utgöra livsfara.

LÄS ÄVEN: S-topp säger nej till SD-förslag om språkkrav inom vården

authorimage