➤ Enligt Stefan Olsson (SD) är SFI extra viktigt då språket är nyckeln till integrationen.

I november gick Moderaterna i Vellinge ut och sade sig vilja införa en så kallad integrationsplikt där man bland annat skulle lära sig om svenska värderingar.

En månad senare klubbades förslaget igenom i Vellinge kommunfullmäktige där de nya reglerna kommer gälla från och med årsskiftet.

I korthet handlar det om att göra framsteg inom SFI, genomgå en kurs i samhällsorientering och följa de aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete. Ifall detta inte följs kan bidrag dras in.

Detta upplägg gillade Sverigedemokraterna i Landskrona som på måndagskvällens kommunfullmäktige yrkade på att införa samma system.

– Vi har rätt enligt socialtjänstlagen att ställa sådana krav, precis som på försörjningsstödstagare och arbetslösa. Det är ett sätt för dem att komma in i samhället, lära sig språket och att bli anställningsbara, säger Stefan Olsson (SD) till Helsingborgs Dagblad.

”Ni som följer politiken på riksnivå kan ju inte ha undgått hur Moderaterna de senaste åren köpt in en massa kopieringsapparater för att hinna med och kopiera SD:s förslag. Nu använder vi vår egen kopieringsapparat för att göra det omvända”, skriver SD Landskrona på sin Facebooksida.

Arbetsmarknaden ska inte anpassa sig efter nyanlända, det är nyanlända som ska anpassa sig till arbetsmarknaden genom att höja sin kompetens. Vi kan skapa goda förutsättningar för våra nyanlända, men det är till sist upp till dem själva om de vill integreras, om de vill lära sig språket och arbeta. Gör din plikt, kräv din rätt – som arbetarrörelsen en gång i tiden myntade men som av någon anledning tappades bort. Att ställa krav är att bry sig.

Enligt uppgifter på måndagskvällen ska SD-förslaget ha klubbats igenom i Landskrona kommunfullmäktige med 29 ja-röster mot 5 nej-röster. 17 ledamöter valde att lägga ned rösten.