Då EU-parlamentet röstade om unionens så kallade migrationspakt, där invandring ska påtvingas medlemsländerna, var Sverigedemokraterna enda svenska parti som sade nej medan Moderaterna genom Tomas Tobé varit drivande i frågan. Nu väcks farhågor om att Moderaternas val att gå i helt annan riktning än vad som stipuleras i Tidöavtalet kan äventyra samarbetet mellan SD och regeringen.

Med 420 röster mot 130 röstade ledamöterna ja till de fyra förslag som man enats om i parlamentets ansvariga utskott. Bland dessa ingår huvudsystemet för hur asyl- och migrationspolitiken ska samordnas i EU, där svenske ledamoten Tomas Tobé (M) varit ansvarig för parlamentets behandling.

Tillsammans med andra nationalistiska partier som spanska Vox, belgiska Vlaams Belang och ungerska Fidesz röstade Sverigedemokraterna mot förslaget.

– Den här paktens lösning är att tvinga medlemsländer att ta emot migranter mot sin vilja, sa Charlie Weimers (SD).

LÄS ÄVEN: Sverigedemokraterna tvingar fram omröstning om EU-invandringspolitik

Målsättningen är att migrationspakten ska kunna klubbas igenom definitivt av ministerrådet och parlamentet under början av nästa år.

Charlie Weimers spår framtida problem för Sverige med mer invandring.

–  Att öppna upp för en lag som ger EU-kommissionen möjlighet att diktera migrantkvoten till Sverige anser jag är helt fel väg att gå och kommer skapa problem för svenska regeringar framöver, sa han i torsdagskvällens Aktuellt.

Tidöavtalet i fara

Weimers menar att Tobé och Moderaterna inte agerat i linje med Tidöavtalet, något som Mattias Karlsson (SD) håller med om.

”Bakvägen så är moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé nu på väg att försöka underminera Tidö-avtalets överenskommelser om en ansvarsfull migrationspolitik”, skriver Karlsson i ett Facebookinlägg med hänvisning till hur SVT:s expert på Europapolitik tolkar innehållet pakten.

Vidare ser han inte hur grunden för samarbetet ska kunna finnas kvar ifall regeringen inte försöker stoppa förslaget.

Om det här realiseras i nästa steg av beslutsprocessen, så har alltså det svenska folket förlorat möjligheten att säga nej till massinvandring i extrema situationer såsom flyktingkrisen 2015. Regeringen måste göra allt man kan för stoppa det här förslaget. Om inte så har jag svårt att se hur grundpelarna för vårt samarbete skall kunna finnas kvar…

Även SD-ledaren Jimmie Åkesson stämmer in i kritiken:

LÄS ÄVEN: SD – vad gör ni åt invandringen?