Nyligen lämnade Sverigedemokraterna i Uppsala in ett initiativ till kommunstyrelsen om att genomföra en folkomröstning om bygglov för ett islamistiskt center. Rörelsen som står bakom centret kopplas till islamism och den ökände imamen Abo Raad, som även pekats ut som ’den militanta islamismens ledare i Sverige’.

För närvarande behandlar plan- och byggnadsnämnden i Uppsala stad ett ärende om huruvida man ska behålla detaljplanen alternativt bevilja bygglov för ett islamistiskt center i stadsdelen Stenhagen. Bakom planerna att upprätta ett ett sådant center bredvid Stenhagenkyrkan står den islamistiska organisationen Dawastiftelsen.

LÄS ÄVEN: Växjö ska bygga ny jättemoské – har bett Saudiarabien om pengar

Vid plan- och byggnadsnämndens möte förra torsdagen lämnade Sverigedemokraterna in ett upphävande av detaljplanen, vilket gör det till en öppen fråga som politikerna i nämnden har att ta ställning till.

Nu kräver SD:s lokalavdelning med gruppledare Simon Alm i spetsen att invånarna i Stenhagen ska få rösta om huruvida ett islamistiskt center ska ges bygglov eller inte.

Vi har länge eftersökt mer folklig förankring i stora eller kontroversiella beslut. Den här frågan berör givetvis invånarna i Stenhagen i synnerhet och kommunen i allmänhet. Här är det lämpligt att låta väljarna säga till om hur de vill ha det.

Enligt lokalavdelningen kan ett islamistiskt center leda till ”en samlingspunkt för radikala islamister med tillhörande problem”. Detta i en invandrardominerad stadsdel som redan har svårigheter med sammanhållning mellan invånare och samhälle.

Koranen eller svensk lag?
Den person som har undertecknat ansökan om bygglov för det islamiska centret i Stenhagen är Akmal Hyder. Han är professor vid högskolan i Gävle.

År 2012 uppmärksammade UNT honom och frågade bland annat vad som är viktigast, det Koranen säger eller det som svensk lag säger. Det var för honom en mycket svår fråga att svara på.

LÄS ÄVEN: Växjö moské söker nytt tillstånd för böneutrop: ”Folk tycker det är trevligt att lyssna på”


Akmal Hyder.

Två år senare, i juni 2014, var Hyder med och arrangerade en stor missionskonferens i Norrköping där kvinnor var förbjudna att delta. I samband med detta intervjuades han av en kvinnlig reporter från Arbetarbladet.

När reportern sträckte fram sin hand för att hälsa vägrade Hyder att ta i den. Han gjorde det klart för reportern att ”islam skiljer mellan kvinnor och män. Vi blandar inte”.

Vidare attackerade han svensk jämställdhet och beskrev det som överdrivet och ”som en religion för er”.

– Det är en kultur som byggts upp under många år. Det har blivit som en religion för er, berättade Hyder.

Könsapartheid
Byggnaden planeras för att hålla kvinnor och män segregerade där kvinnor inte får gå in via huvudentrén. Istället ska kvinnorna gå in i en liten sidodörr med separat liten korridor och en mindre del av åskådarplatserna i bönerummet medan byggnaden i övrigt planeras för män på de båda våningsplanen.

Antalet platser i bönerummet anges som 65 för kvinnor och 255 för män fördelat på två plan.

Starkt motstånd från invånare
På Facebook är engagemanget stort för att sätta stoppa för planerna. Bland annat har det startats en grupp med namnet ’Nej till islamistiskt center i Stenhagen/Uppsala’.

Men det är inte bara i sociala medier som invånare engagerar sig. Uppsala stad har mottagit flera e-postmeddelanden från boende i stadsdelen Stenhagen som är oroliga över planerna. Nedan följer ett antal:

LÄS ÄVEN: Tyskt tv-bolag avslöjar: Hat mot staten, kristna och judar predikas i moskéerKopplingar till islamism
Samhällsnytts krönikör Mohamed Omar författade i början av juli en text där han tydliggjorde detaljer om rörelsen som står bakom planerna om ett islamistiskt center.

LÄS ÄVEN: Islamisk missionsrörelse vill bygga ny moské i Uppsala

Omar skriver bland annat att den islamiska missionsrörelsen vill vill bygga den islamiska staten nerifrån och upp. Han presenterar även en koppling mellan rörelsen bakom planerna i Uppsala och den militanta islamismens ledare i Sverige, imamen Abo Raad, som nyligen omhändertagits av Säkerhetspolisen. Nedan ett axplock ur Omars text:

Jag känner till flera av männen som ligger bakom den nya moskén. De är aktiva i en islamisk missionsrörelse som heter Tablighi Jamaat.

Tablighi Jamaat grundades i Indien på 1920-talet för att rena muslimer från påverkan från den indiska, hinduiska kulturen. Den spreds sedan till hela världen och räknar idag cirka femtio miljoner medlemmar. För att få unga muslimer att rensa bort varje spår av icke-islamisk kultur tar man dem med på resor i tre eller 40 dagar. Man sover tillsammans i moskén och följer ett program som innehåller bön, koranläsning, predikan och ”turer”. Turen går ut på att gå runt närområdet, knacka dörr hos muslimer och kalla dem till moskén.

Rörelsen uppmanar alltså inte som talibanerna direkt till väpnad jihad, men förhärligar i sina predikningar och i sina studiecirklar profeten Muhammeds krig och erövringar. Dessa härtåg ses som förebildliga för rörelsens missionsresor.

Tablighi-rörelsen har växt fram ur den så kallade Deobandi-skolan i Indien. Det finns en annan mera känd rörelse som också växt fram ur denna skola: talibanerna. Tablighi och talibanerna delar ett gemensamt ursprung och en gemensam lära, men de skiljer sig åt i metod. Tablighierna vill bygga den ideala, islamiska staten genom mission, talibanerna genom jihad. Steget kan vara kort mellan de två rörelserna: John Walker Lindh, en amerikansk konvertit till islam, reste med Tablighi Jamaat till Pakistan 1998. Han anslöt sig senare till talibanerna.

En av de tre jihadisterna som attackerade London den 3 juni 2017, Youssef Zaghba, hade varit engagerad i Tablighi Jamaat. Även jihadisterna som genomförde attacken den 7 juli 2005 i Londons tunnelbana var engagerade som missionärer i rörelsen. Vi vet också att jihadisten som mejade ner folk på en julfest i San Bernardino i USA den 2 december 2015 brukade gå till en Tablighi-moské.

Redan 2005 konstaterade den konservativa, amerikanska tankesmedjan Middle East Forum att:

“For a majority of young Muslim extremists, joining Tablighi Jamaat is the first step on the road to extremism.”

I Frankrike fungerar organisationen som en inkörsport för islamiska extremister, noterade man på tankesmedjan:

“Perhaps 80 per cent of the Islamist extremists in France come from Tablighi ranks, prompting French intelligence officers to call Tablighi Jamaat the ‘antechamber of fundamentalism’.”

En skillnad mellan Tablighi Jamaat och jihadistgrupperna är alltså att tablighierna vill bygga den islamiska staten nerifrån och upp genom att islamisera individerna medan jihadistgrupperna vill bygga den islamiska staten uppifrån och ner genom väpnad revolution. Tablighi Jamaat menar att när muslimerna har blivit riktiga muslimer kommer Gud att ge dem seger och styret över världen.

Det finns tyvärr en tolerans mot salafistisk extremism inom Tablighi Jamaat. Det såg vi i fallet med Gävleimamen Abo Raad. På Facebook hyllade han terrorgruppen Islamiska Statens offensiv sommaren 2014. Abo Raad har predikat i Uppsalamoskén vid ett flertal tillfällen. Han har också hållit i studiecirklar för ungdomar.

Tablighi-folket har inte reagerat mot detta. De har, och det har jag själv sett, suttit med och lyssnat på Abo Raads predikningar. När Upsala Nya Tidning kontaktade Uppsalamoskén för att höra hur de tänkte kring att Abo Raad predikade i deras moské så blev svaret att de inte såg några problem med det. Abo Raad är har nu satts i förvar av säkerhetspolisen eftersom man bedömer att han är ett hot mot rikets säkerhet.

Inget nyhetsvärde enligt statstelevisionen
När SD Uppsala frågar SVT Uppsalas redaktör Astrid Iselidh varför de helt avstått från att rapportera om planerna kring det islamiska centret och SD:s förslag om folkomröstning i frågan får de svaret att de inte engagerar sig i enskilda partier.

Inget vi måste uttala oss om, jag vill inte kommentera, säger Iselidh.

När Samhällsnytt nätgranskar Iselidh visar det sig att hon är känd för att ha startat ett uppror i ’metoo’-frågan. När det kommer till Stenhagen visar det sig att hon tidigare har författat ett hyllningsreportage om den invandrardominerade stadsdelen med rubriken ’Stenhagen äger’. I sociala medier engagerar hon sig i den vänsterradikala tidningen ETC.

LÄS ÄVEN: SVT-journalist döljer att hon är gift med S-topp – sprider vänsterpropaganda

Namninsamling
I arbetet för att stoppa det islamiska centret i Uppsala har Simon Alm (SD) startat en namninsamling. I dagsläget har 1 963 personer skrivit under listan som ni hittar här.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommer att ta upp ärendet på nästa möte i september.

LÄS ÄVEN: Forskare: ”Inget västerländskt samhälle har lyckats integrera muslimer”