En punkt i Tidöavtalet är att det under mandatperioden genomförs en folkräkning. Detta med anledning av att det i landet beräknas uppehålla sig uppemot ett par hundratusen illegala i så kallade skugg- och parallellsamhällen. Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) förtydligar att det inte kommer att räcka med att skicka ut en blankett till hushållen och att det krävs uppsökande verksamhet för att på plats kontrollera vilka som befinner sig i Sverige.

Ett stort och växande problem som ackumulerats under decennier är de många illegala migranter som uppehåller sig i Sverige. Det handlar framför allt om personer som fått avslag på sin asylansökan men inte lämnat landet utan gått under jorden i Sverige men också om sådana som tagit sig in i landet utan att ge sig till känna.

Redan för tio år sedan beräknades den här gruppen uppgå till uppemot 100 tusen personer och idag kan siffran vara den dubbla. Tidigare regeringar har också efter påtryckningar från asylaktivistiska organisationer gjort livet mer bekvämt för den som uppehåller sig olagligt i landet, med bland annat gratis tillgång till en rad välfärdstjänster, vård, skola med mera.

Att den här sortens skugg- och parallellsamhälle vuxit fram medför en rad allvarliga samhällsproblem och undergräver också Sveriges legitimitet som stat där vilka som befinner sig inom territoriet är ett grundläggande definitionsmässigt krav.

Räcker inte att skicka ut en blankett

Tidigare folkräkningar – den senaste genomförd av SCB 1990 – har kunnat ske genom att blanketter skickats ut till hushållen där man fått fylla i efterfrågade uppgifter. Men det var innan Sverige blev ett land med hundratusentals illegala. Idag krävs helt andra metoder för att säkerställa vilka som befinner sig inom landets gränser och för att återställa ordningen så att endast den som har rätt att vara i Sverige också är här.

Justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) klargör nu att för att en folkräkning ska bli meningsfull och effektiv under rådande omständigheter behöver den genomföras med uppsökande verksamhet. Det måste på plats säkerställas vilka personer som bor i landets hushåll, i synnerhet i de så kallade utsatta områdena.

– Det handlar helt enkelt om att vi ska veta vilka om befinner sig i Sverige och att de har rätt att vara här, förklarar Jomshof.

Omfattande fusk

Vid sidan av den illegala gruppen förekommer i stor utsträckning också fusk med mantalsskrivningar och samordningsnummer, fejkade skilsmässor och liknande i syfte att tillskansa sig bidrag och andra förmåner som man inte har rätt till. En effektiv folkräkning behövs även för att komma till rätta med den brottsligheten.

Allmänt krävs korrekta befolkningssiffror för att stat, regioner och kommuner ska kunna dimensionera offentliga samhällstjänster, bostadsbyggande och annat.

– Det handlar om att skolor och sjukvård ska kunna planera sin verksamhet efter rätt mängd människor. Befinner man sig illegalt i landet så ska man återvända till det land man kommer ifrån. Det är en rättvisefråga, säger Jomshof.

Vagt preciserat i Tidöavtalet

Att en folkräkning ska ske är klart formulerat i Tidöavtalet som utgör grunden för regeringsunderlaget. Vad som däremot inte preciseras är hur den ska gå till. Men enligt Jomshof är ett krav från SD att den inte bara som vid tidigare tillfällen genomförs genom att en blankett fylls i.

– Problemet i dag är att vi har väldigt många illegala människor här. Då räcker det inte att skicka ut blanketter utan det kommer att krävas uppsökande verksamhet. Där man helt enkelt i vissa områden knackar dörr och söker upp människor. Det kan ju vara hur många som helst som är skrivna på en adress. Det är ett annat Sverige i dag än vad vi hade 1990.

”Inte integritetskränkande”

Dagens Nyheter som intervjuat Jomshof om folkräkningen oroar sig för att det kan vara integritetskränkande att ringa på hemma hos människor och ställa frågor. Det håller justitieutskottets ordförande inte med om.

– Om någon knackar på min dörr och undrar vem som bor där, och jag har rent mjöl i påsen har jag absolut inga problem med det, då kan jag till och med bjuda på kaffe. Det handlar om hela vårt välfärdssamhälle. Men det är klart att det ska ske på ett värdigt sätt.

Huruvida det blir hembesök överallt är dock oklart. Enligt Finansdepartementet som Moderaterna basar över och där frågan ligger kan det i ”ett första steg” räcka med att göra ”riktade kontroller i områden där risken för felaktig folkbokföring bedöms vara stor”.

En halv miljard kronor budgeterade

En halv miljard kronor har budgeterats för folkräkningen. Om den genomförs på ett effektivt sätt så att alla illegala och bidragsfuskare lokaliseras är det väl använda skattepengar som ger mångdubbelt igen. I annat fall kan det vara pengar i sjön. Jomshof förklarar:

– Det bör få kosta vad det kommer att kosta. Vi har haft den här väldigt slappa politiken under lång tid, då är det priset vi får betala. Det handlar om människor som felaktigt utnyttjar vår välfärd – vad kostar inte det? Enorma pengar. Det går ut över andra medborgare som har rätt till den välfärden.

Kritiker finns

Dagens Nyheter har samtidigt letat rätt på en person, den borgerliga debattören och tidigare vice ordföranden för Fria Moderata Studentförbundet, Amanda Broberg, som är kritisk till att en folkräkning genomförs.

Hon kallar den för ”ett politiskt självbedrägeri” och pekar även på den folkräkning som gjordes i USA för två år sedan där notan landade på 1 000 kronor per hushåll och att befolkningen ändå tros ha underskattats med uppemot 20 miljoner människor. USA har ett ännu större problem med illegal invandring än Sverige, framför allt från Latin- och Sydamerika.

– De som uppehåller sig illegalt i landet kommer givetvis inte inställa sig, och sannolikt inte heller öppna dörren när det knackar på.