På tisdagen lämnade Sverigedemokraterna in ett utskottsinitiativ till riksdagen. Skälet är en oro över att regeringen aviserat att återkalla de undantag som medgetts i den så kallade EBO-lagen där hårt invandringsdrabbade kommuner nyligen fått rätt att säga nej till ytterligare inflyttning av migranter för att kunna fokusera på de ekonomiska och sociala problem man redan har.

Ett stort antal kommuner som brottas med omfattande ”utmaningar” i spåren av hög inflyttning av nyanlända migranter har nappat på den nytillkomna rättigheten att få en andhämtningspaus i mottagandet. Bostäder, skolplatser, vårdresurser och mycket annat räcker inte till och kommunalskatten täcker inte kostnaderna vilket lett till att man tvingats dra ned på kärnverksamheter till kommuninvånarna.

LÄS ÄVEN: Flera kommuner vill bli helt undantagna från ebo-lagen

Det stora intresset från kommunerna har emellertid fått regeringen att vilja backa från lagändringen. Man befarar nu att det kan bli svårt att upprätthålla samma höga nivå på invandringen om migranterna inte som tidigare kan bosätta sig var de vill, vilket oftast är liktydigt med områden som redan domineras av invandrare och där redan mångfalt fler personer bor än vad bostadsbeståndet är dimensionerat för.

Konkret handlar det om att regeringen aviserat att man vill ge landets länsstyrelser befogenhet att överpröva kommunala beslut om att utnyttja undantaget i EBO-lagen. Om man på myndigheterna eller efter påtryckningar från regeringen anser att en kommun ändå kan ta emot fler migranter ska enligt förslaget kommunbeslutet kunna ogiltigförklaras.

Jonas Andersson, riksdagsledamot för SD och representant i migrationskommittén förklarar i en kommentar varför man nu lämnar in ett utskottsinitiativ till riksdagen i frågan:

– Ekonomin för många av Sveriges kommuner befinner sig i katastroftillstånd efter åratal av skadlig migrationspolitik. Att regeringen trots detta återigen försöker undergräva kommunernas självbestämmande och tvinga på dessa en ytterligare ekonomisk börda är både hänsynslöst och verklighetsfrånvänt.

Sverigedemokraterna uppmanar i initiativet regeringen att inte lägga fram det aviserade förslaget och låta kommunerna själva avgöra hur många migranter man har resurser att ta emot. SD vill att regeringen i stället utvidgar undantaget i EBO-lagen så att det kan utnyttjas av alla kommuner med problemtyngda så kallade utsatta områden, inte som idag endast av vissa..

– Sveriges misslyckade migrationspolitik är regeringens ansvar och inte något som kommunerna skall tvingas ta konsekvenserna av. Vi vill därför att regeringen tar sitt ansvar, och låter kommunerna råda över sitt eget hus, förklarar Jonas Andersson.

authorimage