➤ MOTION I Linköping har de lokala Sverigedemokraterna lämnat in en motion till fullmäktige som ger förslag på hur så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” ska hanteras. Bland annat förordar man att de vars ålder skrivs upp ska polisanmälas för bidragsbrott.

I pressmeddelandet skriver SD Linköping att Sverige tagit emot tiotusentals ensamkommande asylsökande migranter de senaste åren, varav flera hundra har kommit till Linköpings kommun, och samtidigt har det framkommit att drygt 80 procent av de som hittills ålderstestats har ljugit om sin ålder.

Vidare pekar man på de enorma summor mottagandet av gruppen kostar samhället. Därför har man motionerat om att de ensamkommande migranter som ljugit om åldern ska utredas samt att kommunen vid ett eventuellt framtida mottagande ska ställa krav på att dessa har en medicinskt fastställd ålder.

Man vill också att i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen ska migranterna som fått åldern uppskriven till 18 eller högre polisanmälas.

– Vi sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska inte löna sig i Linköpings kommun, säger Klas Ahlberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige.