På tisdagskvällen tvärvände det nya kommunstyret i Norrtälje efter massiv kritik för beslutet att kraftigt höja sina egna löner. Samnytt har varit i kontakt med Sverigedemokraternas lokalavdelning för att höra hur partiet resonerade när man svek vallöftet att minska politikerarvoden för att i stället medverka till att chockhöja dessa. SD svarar att partiet motsatte sig förslaget i förhandlingarna – men något bevis på det kan partiet inte visa.

Tidigare har kommunstyrelsens ordförandes arvode beräknats till 60 procent av statsrådens arvode, men efter höjningen är det i stället 60 procent av statsministerns arvode som gäller. Detta innebär att kommunstyrelsens ordförande Bino Drummonds (M) arvode höjs från 87 000 till 110 400 kronor i månaden, vilket Samnytt rapporterade om.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Chockhöjde politikerlönerna: ”Det är en fråga om prioriteringar”

Samtidigt får övriga kommunalråd och gruppledare en viss procent av Drummonds arvode. Sammanlagt kommer det att höja kommunens utgifter för politikerarvoden med flera miljoner kronor om året. Medan Drummond får 23 400 kronor extra i månaden, får vård- och omsorgspersonal nöja sig med 380 kronor mer.

På tisdagen sökte Samnytt Andrea Kronvall som är Sverigedemokraternas gruppledare i Norrtälje kommunfullmäktige. Detta med frågor hur partiet har resonerat och även höra hur Kronvall tror att SD-väljare ser på att partiet svek sitt vallöfte om minskade politikerarvoden.

På tisdagskvällen återkom Kronvall i ett mejl. Hon framförde att förslaget var en del av överenskommelsen mellan M, SD, L och KD för att bilda ett majoritetsstyre i Norrtälje.

”När vi förhandlat färdigt om inriktningen för kommunen, sakpolitiska frågor och fördelning av poster, gick vi ut med information om att vi ville styra tillsammans. Moderaterna återkom senare med ett förslag på nya ersättningsbestämmelser, vilket i praktiken innebar ökningar av politikerarvoden.

Jag och SD var mycket tydliga med att vi inte tyckte det var ett bra förslag och motsatte oss det. Vår grundprincip är att värna om invånarnas bästa, och där ingår inte höjda arvoderingar för förtroendevalda, så som vi ser på saken. Men då det politiska innehållet samt den positiva inriktningen framåt för kommunen vi alla enats om var så pass viktigt för oss, valde vi att stå fast vid ett gemensamt styre trots att vi fick vika oss i frågan om höjda arvoden. Styret har bland annat tagit fram ett riktigt skarpt gemensamt 165-punktsprogram för hela kommunen.”

Vidare framförde Kronvall att SD har suttit i möte med Moderaterna på tisdagen för att diskutera den kritik som har uppkommit. Moderaterna ska under mötet ha tagit till sig av kritiken och gått med på att revidera beslutet.

”Detta genom att uppdra till val- och demokratinämnden att analysera och se över samtliga kostnader för politiken inklusive arvoderingen. Nämnden ska lämna ett nytt förslag som går upp till fullmäktige för ett nytt beslut.”

Kronvall skrev även att hon och hennes kollegor i SD Norrtälje alltid har haft som mål att politiken ska vara för invånares bästa.

”Detta är också anledningen till att jag under senaste fyra åren ägnat mig åt politiken på 100%, när jag haft ett uppdrag på 50% arvodering. Det är även därför jag återkom till politiken på full tid, när min son var en vecka gammal. Vi ser hellre att pengarna går till andra satsningar som skulle gynna kommunens invånare och vidhåller om vårt löfte att inte verka för höjda politikerarvoden.”

Samnytt krävde bevis – SD svarar inte

Redan på tisdagskvällen bad Samnytt Andrea Kronvall om bevis för att SD faktiskt motsatt sig M-förslaget rörande höjda arvoden. Men på onsdagseftermiddagen fanns det fortfarande inget svar eller underlag i form av dokumentation, e-post alternativt chattkonversation som styrker att partiet motsatt sig höjda arvoden.

M-pampen om sin höjning: ”Det gick för fort”

M-pampen Bino Drummond har valt att backa från beslutet om höjda arvoden efter den massiva kritiken.

Min inställning är att ett sånt här beslut måste ha en bred förankring i kommunfullmäktige, vilket har brustit i det här fallet. Det gick för fort och jag har kommit till slutsatsen att beslutet behöver göras om”, skrev Drummond i ett sms till Expressen.

Enligt Norrtelje tidning hölls planerna på chockhöjningen av arvoden dolda. Oppositionen fick reda på löneökningen först under valberedningens sammanträde. Detta precis innan beslutet skulle fattas.

Norrtäljebo: ”Förtroendet är brutet”

I en lokal Facebookgrupp för Norrtälje har invånarna uttryckt skarp kritik. En kvinna visar upp att hon har beställt en tårta till kommunhuset.

Faskimil Facebook

LÄS ÄVEN: Lokalpolitiker ger sig själva kraftigt höjda arvoden