Synen på USA:s president har sedan Donald Trump valdes till ämbetet blivit en del av den svenska åsiktskorridoren. Bland riksdagens åtta partier är det endast inom två – Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna – som det är tillåtet att visa stöd för den sittande amerikanske presidenten.

Dagens Nyheter har frågat samtliga riksdagsledamöter om hur de vill att det ska gå i det amerikanska presidentvalet den 3 november. Enkäten visar att det i sex av partierna – V, MP, S, C, L och M – råder en kompakt rädsla för vad det kan innebära för den egna politiska karriären att komma ut som Trump-sympatisör. Många har inte vågat svara på frågan.

Endast inom SD och KD är det högre i tak och tillåtet att fritt hålla på den ena eller andra presidentkandidaten. DN har talat med KD-riksdageledamoten Hans Eklind som är en av dem som törs vara öppen med sitt stöd för Donald Trump och berättar varför han föredrar den sittande Republikanske presidenten framför Demokraternas Joe Biden.

”All lives Matter” för KD-riksdagsledamot

Ett av skälen till att Eklind vill se Trump omvald är att han känner stark oro inför de identitetspolitiska rasmotsättningar som han menar att Demokraterna är med och piskar upp i USA när man ställer sig bakom den marxistiskt rasidentitära Black Lives Matter-rörelsen.

– Jag säger ”All lives matter”. För mig är alla liv lika viktiga, slår Eklind fast.

Att som annars tala om alla människors lika värde har i det här sammanhanget från vänsterhåll anklagats för att vara rasistiskt. Men Eklind vill inte dagtinga med den humanistiska grundprincipen och menar att Trump i motsats till Biden inte heller gör det.

– Demokraterna har gått ”all in” på identitetspolitik och för en argumentation som skapar etniska motsättningar. Det kan bli en katastrof om det inte får ett slut.

Eklinds oro över en seger för Biden och Demokraterna berör också Sverige. De identitetspolitiska idéerna har redan fått fäste här med krav på att statyer ska rivas och polisen monteras ned, idéer som KD-riksdagsledamoten vänder sig starkt emot. Om Demokraterna tillåtts dominera politiken ytterligare kommer det att drabba Sverige än hårdare, menar Eklind.

– Vi har en sällsynt förmåga att importera saker som som händer i USA. Vi har en fantastisk polis i Sverige.

Andra områden där Eklind ser Trump som den bättre kandidaten rör hans framgångar som fredsmäklare i Mellanöstern och ställningstagande för Israel. Han nämner även hur den sittande presidentens profilerat sig när det gäller den i USA kontroversiella frågan om aborter.

– Demokraterna har en hållning i abortfrågan som jag absolut inte håller med om. Dessutom är Trump framgångsrik i Mellanöstern. Han infriade löftet – som de tidigare presidenterna inte lyckades med – att flytta den amerikanska ambassaden i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Också avtalet mellan Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain.

Eklind är däremot inte ense med Trump när det gäller dennes ekonomiska politik men menar att andra frågor är viktigare och Trump därför sammantaget är den bättre kandidaten.

DN har även talat med KD-riksdagsledamöter som föredrar Biden men som klargör att man inom Kristdemokraterna i motsats till andra partier får stödja vilken av de två presidentkandidaterna man vill.

SD:s chefsideolog: ”Demokraterna attackerar det västerländska arvet”

Sverigedemokraterna är det parti i Sverige där man hittar det största stödet för Donald Trump. Från att tidigare ha intagit en distanserad hållning till den i mångas ögon kontroversielle presidenten klargjorde SD:s partiledare Jimmie Åkesson nyligen att Trump också har partiets mer officiella stöd. Något konformitetskrav på aktiva och väljare att ansluta sig till den linjen finns dock inte – att föredra Biden är tillåtet.

Dagens Nyheter har talat med SD-riksdagsledamoten Mattias Karlsson, tidigare partiets gruppledare i riksdagen och profilerad som SD:s chefsideolog, för att få en bild av varför partiet föredrar Republikanerna och Trump framför Demokraterna och Biden.

Karlsson menar att det rent allmänt är naturligare för den som är värdekonservativ att stödja en värdekonservativ kandidat i presidentvalet. Till skillnad från KD-riksdagsledamoten Hans Eklind anser Karlsson också att Trump är den av kandidaterna som står för den bättre ekonomiska politiken med bättre förutsättningar att få fart på USA:s ekonomi efter coronapandemin.

Vidare anser Karlsson att Trump är väsentligt bättre skickad att stå emot Kinas geopolitiska aggression och ambition att etablera sig som en global stormakt. Prio ett är dock att Demokraterna inte får makten, så även en annan Republikansk presidentkandidat hade sannolikt fått SD:s officiella stöd.

– Det är viktigt att trycka på republikanska kärnämnen. Patriotism och lag och ordning är betydligt mer tilltalande för mig än den vänsterradikala identitetspolitik som Demokraterna har anammat, förklarar Karlsson för DN.

SD-proiflen är uttalat kritisk till de oikofoba strömningar som vuxit sig allt starkare inom vänsterliberalismen där hela den moderna västerländska civilisationen och dess arv förringas och smutskastas

– Vi kan se att den Demokratiska sidan både i ord och handling attackerat det västerländska arvet och allt som har med amerikansk historia att göra. De nedmonterar och smutskastar. Den senaste månaden har det gått så långt att man river de fysiska lämningarna och bevisen för den amerikanska historien. Det är väldigt, väldigt allvarligt.

Karlsson framhåller också att Trump varit framgångsriks om president vad gäller att få saker och ting gjorda, något som ofta kommer bort i skriverier om Trumps ledarstil och yviga retorik. SD-riksdagsledamoten nämner i likhet med KD:s Hans Eklind fredsavtalen mellan Israel och flera arabländer.

Han pekar också på hur presidenten lyckades få rejäl fart på USA:s ekonomi innan pandemin slog till och satte käppar i hjulen. Trumps ansträngningar att upprätthålla en ordnad och reglerad invandring och stoppa det illegala inflödet av migranter och de brott och droger den för med sig är ytterligare något som Karlsson framhåller som ett plus.

På minussidan finns enligt Karlsson hur Trump i vissa delar uppträtt och uttalat sig som inte alltid varit så presidentlikt. Det menar han kan vara ett problem för hela det Republikanska partiet.

Att rakt av kopiera Donald Trumps politik och använda honom som en förebild för konservativa i Sverige är dock inte något som Karlsson förordar. USA och Sverige skiljer sig för mycket åt för det både sakpolitiskt och hur politik kommuniceras. Enskilda inslag i presidentens politik och profilering kan man dock ta lärdom av, menar han.

– Jag tror man ska akta sig för att kopiera ett annat lands system och ledarskap. Däremot finns det saker att lära sig. Det har länge funnits en konservativ närvaro i civilsamhället med medieprojekt, tankesmedjor och kulturorganisationer.

Något av det som saknas i Sverige som vi borde ta intryck av från USA menar Karlsson är den nationella identiteten som där är stark men här har försvagats kraftigt de senaste 50 åren, så långt att den som uttrycker stolhet över att vara svensk till och med förlöjligas och utpekas som rasist.

– Man ifrågasätter, skrattar åt och förlöjligar eller direkt attackerar olika delar av vår historia och vårt kulturarv.

Den försvunna tryggheten i samhället är ytterligare en hjärtefråga för värdekonservativa som Mattias Karlsson och Sverigedemokraterna. Frågor sm rör lag och ordning och en stark kriminalpolitik är därför något centralt för partiet.

– Det är väldigt svårt att känna sig hemma om man inte är trygg. Därför är kriminalpolitiken och den skenande brottsligheten en fråga för oss på Oikos.

Oikos är den konservativa tankesmedja som Mattias Karlsson nyligen tog initiativ till att starta. Han aviserar att det under hösten ska anordnas en konferens för intellektuella unga med konservativa idéer under parollen ”Ett mer konservativt Sverige – från parlamentet till civilsamhället”.