Göta hovrätt slog idag fast tingsrättens dom mot den sverige­demokratiske riksdags­politikern Anders Forsberg. Forsberg döms till ett års fängelse för grov förskingring sedan han olovligen använt partiets pengar för att täcka utgifter i sin egen näringsverksamhet.

Bonden Anders Forsberg engagerade sig i Sverigedemokraterna 2009 och valdes 2011 in i distriktsstyrelsen i Skaraborg. Ungefär samtidigt sålde han sin mjölkgård för att istället köpa en annan gård för tolv miljoner där han och hans fru satsade på skogsbruk, köttproduktion, uthyrning av boxplatser till hästar samt bed & breakfast.

Men den nya verksamheten gick dåligt, paret Forsberg hade stora lån på gården och i början av 2013 saknades pengar. Eftersom han fått ansvar för SD:s kassa i egenskap av kassör för distriktet förde han därför över pengar från partiets bankkonto till sitt företagskonto. Han använde partipengarna till att betala lån och fakturor. Pengarna betalades senare tillbaka i samband med att han avverkade skog för 350 000 kronor.

Men även nästföljande år, 2014, hade Anders Forsberg fortsatta problem med ekonomin. Han lånade därför återigen pengar från partiet för att betala lån, skatt och oljeräkningar. Samma procedur upprepades under 2015 då han behövde pengar för att betala en faktura från en byggfirma samt för att betala lån och skatt.

Totalt rör det sig om drygt 1,1 miljoner kronor som Forsberg fört över från SD:s kassa till sitt eget konto. De lånade pengarna har betalats tillbaka, men transaktionerna bokfördes aldrig och Forsberg hade inte fått lov att ta pengar från partikassan.

Risk för förlust

I somras dömdes Anders Forsberg till ett års fängelse för grov förskingring. Tingsrätten menade att det inte spelar någon roll att pengarna betalats tillbaka eftersom han genom att föra över pengarna äventyrade SD-distriktets ekonomi. Hade partiet behövt pengarna så hade de inte funnits på kontot och SD har samtidigt fått bära risken för att pengarna eventuellt inte hade kunnat återbetalas. Det har ”funnits stor risk för en slutlig förlust för partidistriktet”, står att läsa i domen.

Domen överklagades till Göta hovrätt som idag slog fast tingsrättens dom:

”Hovrätten gör dock samma bedömning som tingsrätten och konstaterar att mannens agerande inneburit vinning för honom själv och skada för partidistriktet i den mening som avses i förskingringsbestämmelsen. Även hovrätten bedömer förskingringsbrottet som grovt”, skriver hovrätten på sin hemsida.

Ett av hovrättsråden tycker dock att det hade räckt att döma Forsberg till villkorlig dom och dagsböter.

Anders Forsberg satt i riksdagen för Sverigedemokraterna från valet 2014 fram till sista maj förra året då SD meddelade att han lämnar alla uppdrag för partiet.