Det är inte datumet första maj som Sverigedemokraterna vill klippa ut ur kalendern och jordfästa. Nej, det är arbetarrörelsens helgdag som partiet vill avskaffa och ersätta med en annan – för nationen mer relevant – helgdag. Dessutom vill man se förändringar gällande den regnbågsfärgade prideflaggan.

Sverigedemokraterna anser att stora delar av regeringsformen, en av Sveriges grundlagar, bygger på hur samhället såg ut på 70-talet och därför är passé. Nu föreslår partiet en rad ändringar i grundlagen som ska anpassas efter dagens Sverige.

Partiet vill bland annat att svenska helgdagar ska grundlagsskyddas, men att första maj ska ersättas med en dag som har koppling till det svenska arvet.

– Att man ska fira en politisk dag för några få enskilda partier. Det kan vi inte tycka är rimligt. Hade man gjort om den till en demokratins dag till exempel, då hade det varit en annan sak. Då kunde alla partierna äga den dagen, säger motionären Matheus Enholm (SD), ledamot i Konstitutionsutskottet, till Aftonbladet.

Slut med politiska flaggor

Därutöver vill partiet se till att politiska flaggor inte ska få vaja utanför offentliga byggnader. I praktiken skulle det innebära att prideflaggan inte heller får göra det eftersom även den är politisk.

– Jag jämställer den med andra politiska organisationer. Sverigedemokraterna är inte välkomna i deras organisation. Ska då deras flagga sitta på demokratiska myndighetsbyggnader? ifrågasätter Matheus Enholm (SD).

LÄS ÄVEN: Räddningstjänsten hissar PRIDE-flagga – kritiker halar ned den