Sverigedemokraterna kommer rösta ja till militäravtalet med USA – det så kallade DCA-avtalet – tillsammans med regeringspartierna. Det säger företrädare för partiet till Youtubekanalen Riks.

Därmed finns en bred majoritet för att godkänna militäravtalet. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet väntas rösta nej – även om viss socialdemokratisk kritik växt fram mot avtalet senaste dagarna.

LÄS MER: Sveriges fredsråd: ”SD och S har förrått Sverige”

Avtalet är redan påskrivet av försvarsminister Pål Jonson (M), men ska under tisdagseftermiddagen slutligt godkännas av riksdagen innan det kan träda i kraft.

SD röstar ja

För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att rösta ja till avtalet. Det säger SD-riksdagsledamoten Emil Aronsson, ordförande för riksdagens utrikesutskott.

– Vi måste förhålla oss till att Ryssland är vårt dimensionerande militära hot, och då söker vi samarbete och avtal med likasinnade stater, vänligt sinnade stater till Sverige, säger han till den partinära Youtubekanalen Riks.

Och han kritiserar Vänsterpartiet och Miljöpartiet för deras motstånd.

– Jag menar att man faller i fällan som innebär att man riskerar att gå ett ryskt narrativ tillmötes, om att vi inte ska stöta oss med Ryssland, säger han.

Formuleringar som ”dimensionerande militära hot” och ”ryska narrativ” har kommit att bli stapelvaror i den svenska säkerhetspolitiska debatten. Uttryck som SD-företrädare numera också svänger sig med.

Kärnvapen och amerikanska baser

DCA-avtalet har mött växande kritik under våren. En Novus-mätning som genomfördes i slutet av maj visar att 84 procent av svenskarna är emot avtalets innebörd, om placerandet av utländsk trupp på svenskt territorium utan svensk insyn.

LÄS ÄVEN: Mätning: Fem av sex svenskar emot militäravtal med USA

En annan öm punkt i avtalet är att det inte utesluter stationerandet av kärnvapen i Sverige. En farhåga som Emil Aronsson avfärdar som ”rysk desinformation”.

– Att vi ska ha tydliga förbehåll och deklarationer om att det inte vid något tillfälle får finnas kärnvapen på svenskt territorium, som just Ryssland och den ryska desinformationen driver fram. Att det här skulle vara tal om att man ska placera amerikanska kärnvapen i Sverige, vilket det ju inte är, säger han.

Samtidigt tillägger SD-toppen att det är viktigt att, i krigstid och vid behov, kunna stationera kärnvapen i Sverige.

– Det här är viktigt för avskräckning gentemot Ryssland, menar han.

Avfärdar svenskarnas oro

Inte heller SD-riksdagemannen Lars Wistedt, ledamot i försvarsutskottet, tror på svenskarnas oro inför militäravtalet och vad det kommer innebära.

– Hör man på debatten i media och alla de e-mejl vi får från inom citationstecken ”oroliga medborgare”, det vill säga anonyma konton, så ska Sverige förlora sin suiveränitet och bli en femtioförsta delstat i USA, säger han avfärdande.

– Det är inte alls det det är tal om. Det här är ett militärtekniskt ramverk för att få amerikanska förband snabbt på plats för att kunna stärka Sveriges säkerhet om Ryssland hotar oss i någon form, Lars Wistedt.