Sverigedemokraterna tar nu i ett föreslaget åtgärdspaket krafttag mot den skenande välfärdsbrottsligheten. En ny myndighet för utbetalningskontroll ska inrättas, personer som dömts för bidragsbrott ska uteslutas ur bidragssystemen och alla myndighetspersoner blir skyldiga att polisanmäla alla illegala migranter man kommer i kontakt med.

Enligt statliga utredningar luras de svenska skattebetalarna på uppemot 30 miljarder kronor varje år av bidragsfuskare. En betydande andel av brotten begås av invandrare som simulerar sjukdom och handikapp, lämnar falska uppgifter till myndigheter, håller sig med två eller flera identiteter och/eller uppehåller sig olagligt i Sverige.

Svunnen tid när bidragssystem kunde bygga på tillit

De här brotten ska bort menar Sverigedemokraterna och menar att den tiden är förbi när de svenska bidrags- och välfärdssystemen byggde på tillit, att medborgarna var ärliga och hederliga och bara tog de offentligfinansierade tjänsterna i anspråk och låg samhället till last när man verkligen inte kunde klara sig på egen hand.

Den solidariska vi-känslan gentemot det offentliga och välfärdssystemen som svenskarna traditionellt har, finns inte på samma sätt hos stora grupper som inte varit med att bygga upp dem och som kommer från länder där staten är en korrupt och repressiv maktapparat.

Många av dessa förstår heller inte att de bidrag de lever på betalas av svenskarna som går till jobbet varje dag, Vanligt är att man tror att bidragspengarna kommer från FN. I andra fall handlar det om ren livsstilskriminalitet.

Dömda för bidragsbrott förlorar rätten till framtida bidrag

Ett av SD:s nya förslag är att den som missbrukar bidragssystemen på ett sådant sätt att man döms för bidragsbrott, utöver de övriga rättsliga påföljderna också straffar ut sig ur systemen och förlorar rätten till framtida bidrag.

– Har man blivit dömd för bidragsbrottslighet, ljugit och fuskat med vad det nu må vara, sin identitet eller sina omständigheter, då ska man inte kunna få bidrag i framtiden heller, fastslog SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt på en pressträff på onsdagen.

Partiet beskriver bidragsbrottsligheten på en nivå där de börjar bli ”systemhotande”. Därför krävs nu ett paradigmskifte i synsättet på hur bidrag betalas ut – från tillit till kontroll.

– Tillit är väldigt fint när det funkar, men nu behöver vi mer av ett kontrollsystem, konstaterade Sjöstedt.

Dubbla och falska identiteter ett stort problem

Samnytt har i en serie artiklar granskat de allvarliga bristerna i de system som ska säkerställa att ingen som kommit till Sverige kan använda sig av flera olika identiteter eller låna identiteter av varandra. SD kräver nu att så kallade biometriska uppgifter samlas in från alla personer som bor i Sverige och inte är svenska medborgare. Detta för att omöjliggöra att de använder dubbla identiteter eller falska identiteter i sina kontakter med myndigheter.

Idag kan personer som uppehåller sig olagligt i Sverige kvittera ut bidrag och ta en rad skattefinansierade välfärdstjänster i anspråk, såsom vård, tandvård, skola till barnen med mera. Anställda i dessa verksamheter eller på myndigheter som kommer i kontakt med illegala har heller ingen skyldighet att underrätta polisen om detta. Det vill SD nu ändra på.

Förbud att ge bidrag till illegala – ska i stället polisanmälas

Skattebetalarnas pengar ska skyddas genom att det blir förbjudet för kommuner att betala ut bidrag till illegala. Varje anställd i en offentlig verksamhet som kommer i kontakt med illegala migranter får dessutom en tvingande skyldighet att anmäla detta till polisen. Detta förslag la SD redan år 2011, när dåvarande riksdagsledamot Kent Ekeroth tog upp frågan i en motion. Där skrev han att man bör:

införa rapporteringsplikt till polisen när en anställd vid en offentlig institution eller dess privata motsvarighet i sin yrkesutövning påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått var illegal invandrare.

Det förslag SD återlanserade idag lyder:

Givet att personerna inte har tillstånd att befinna sig i vårt land bör hela samhället, och därmed alla offentliga organ, ha en skyldighet att anmäla när, var, och hur de kommit i kontakt med den illegala.

– Det finns kommuner som betalar försörjningsstöd till personer som är illegalt i vårt land. Så kan vi inte ha det. Vi måste vidta åtgärder, fastslog SD:s rättspolitiska talesperson Tobias Andersson.

Tidigare i månaden presenterade SD en rad åtgärder som man vill se genomförda för att återta kontrollen över områden som idag gått förlorade till de kriminella gängen, klanerna, islamisterna och de illegala.

Det som då presenterades handlade bland annat om att en folkräkning ska genomföras, om kartläggning av parallellsamhällen, om ’gryningsräder’ in i dessa områden, omedelbar utvisning av illegala, biometriska register, effektivare verkställighetsarbete, visitationszoner i kulturellt och kriminellt belastade områden och att kombinera straff i parallellsamhällen med vistelseförbud.

Del av den organiserade brottsligheten

Välfärdsbrotten är heller inte längre bara en fråga om enskilda personer som lurar till sig pengar. De har utvecklats till en gren av den organiserade brottsligheten.

Kriminella gäng och etniska klaner kan genom den godtrogenhet som är inbyggd i de svenska välfärdssystemen systematiskt och under lång tid utan upptäckt ägna sig åt att med brottsliga metoder tillskansa sig mycket stora summor från det offentliga.

– Det finns täta kopplingar. Om vi ska få bukt på gängbrottsligheten måste vi se över gängens finansiering. Vi har sett skräckfall där klaner stjäl från välfärden och ger till gängen – eller själva är en del i gängen, förklarade Tobias Andersson.

Sverigedemokraternas presskonferens kan ses i sin helhet nedan.