Husvagn SD

T.h. Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande. Faksimil Facebook

Inrikes

SD-styrda Sölvesborg: Placera migranter i husvagnar och stimulera återvandring

Publicerad 8/14/2019
Annons

På onsdagen presenterar kommunledningen i Sölvesborg ett 220 punkter långt handlingsprogram för vad de vill åstadkomma under mandatperioden. Där föreslår man bland annat att vuxna migranter ska placeras i husvagnar och att kommunen ska ta fram förslag på insatser som stimulerar återvandring. Man vill också införa regler för att motverka kvinnoförtrycket inom misogyna invandrarkulturer.

I slutet av januari rapporterade Samhällsnytt hur intresset för att följa skånska Staffanstorps upplägg med placering av nyanlända i husvagnar växer bland SD:s lokalavdelningar i södra Sverige. Ett av argumenten är att upplägget är mer kostnadseffektivt än hotell.

LÄS ÄVEN: SD-förslag placera nyanlända i husvagnar: ”Bostadskö som andra medborgare och inte gräddfil”

Klockan 15 på onsdagseftermiddagen kommer det så kallade Samstyret i Sölvesborgs kommun bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet att presentera sitt handlingsprogram.

Det framkommer av handlingsplanen att migranter som har anvisats till Blekingekommunen i första hand ska placeras i boenden i andra kommuner för att undvika att det bildas utanförskapsområden i Sölvesborg.

LÄS ÄVEN: SD-förslag: inga nyanlända i vanliga skolklasser förrän de behärskar språket

Husvagnar
Om det inte är möjligt att placera migranterna i andra kommuner vill kommunledningen se ”tillfälliga och ändamålsenliga bostäder utanför det ordinarie bostadsbeståndet”.

Enligt SVT berättar Louise Erixon (SD), som är kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg, att man sneglat efter inspiration på husvagnslösningen i Staffanstorp.

De som anvisats till Sölvesborg av Migrationsverket bör under etableringstiden i första hand i kommunens regi placeras i boenden i andra kommuner, för att undvika framväxten av utanförskapsområden i Sölvesborg.

Om det ej är möjligt och om det gäller myndiga personer utan barn bör boenden ordnas i tillfälliga och ändamålsenliga bostäder utanför det ordinarie bostadsbeståndet. I tredje hand bör nyanlända som anvisats till kommunen erbjudas tillfälliga bostadskontrakt under etableringstiden, vilka som mest kan sträcka sig över två år.

Kommunen vill stimulera återvandring
Vid sidan om förslaget att placera migranter i husvagnar vill kommunledningen bland annat ta fram förslag på åtgärder som stimulerar och underlättar återvandring till migranternas hemländer.

Förslag på insatser ska tas fram som syftar till att stimulera och underlätta återvandring för invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer. De vars mål är att återvända till hemländerna saknar ofta incitament att assimileras i det svenska samhället.

Det kan då vara en god lösning att underlätta återvändande. Särskilt ska det komma i fråga för de som saknar skyddsbehov och självförsörjning och därmed saknar ekonomiska möjligheter att på egen hand genomföra ett sådant företag.

Åldersbestämning av ’ensamkommande’ och åtgärder mot IS-återvändare
Fler förslag är att minska kommunens kostnader för tolkhjälp och att gymnasieutbildning enbart ska erbjudas elever med permanent uppehållstillstånd.

Vidare vill man även se om det går att göra en ny åldersbedömning av migranter som ansökt om asyl och ljugit om sin ålder och förvägra personer som rest till terroristorganisationen Islamiska staten att ta del av den kommunala välfärden.

En översyn ska göras av kommunens kostnader för tolkning. Utgångspunkten ska vara att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till personer över 18 år endast i den utsträckning det uppenbart är en skyldighet för kommunen enligt lag. En självkostnadsprincip för myndiga personer som lämnat etableringstiden ska utredas.

Gymnasieutbildning ska erbjudas i den utsträckning det följer av lagen, innebärande att den som saknar permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd inte ska tillhandahållas utbildningsplats.

I den mån ensamkommande unga har anvisats till Sölvesborg och det finns skäl att misstänka att den enskildes faktiska ålder skiljer sig från den ålder som ligger till grund för Migrationsverkets bedömning, ska Barn- och utbildningsnämnden utreda möjligheten att tillse att ny prövning av individens ålder utförs.

Kommunen ska upprätta rutiner för att kunna kontrollera och kartlägga förekomsten av s.k. IS-återvändare i Sölvesborg och i den utsträckning det inte uppenbart strider mot de lagar kommunen har att förhålla sig till, förvägra dylika att ta del av den kommunala välfärden, som t.ex. försörjningsstöd och bostad.

Klädpolicy mot kvinnoförtryck
I ett av förslagen vill man undersöka vilka möjligheter kommunen har utifrån gällande lagstiftning att införa regler mot kvinnoförtryckande klädsel, exempelvis den muslimska slöjan.

Barn- och utbildningsnämnden ska utreda vilka rättsliga förutsättningar kommunen har att införa klädpolicy mot kvinnoförtryck, i syfte att motverka plagg som förknippas med religiösa eller kulturella förväntningar särskilt riktade mot kvinnor och som genom sin utformning riskerar att kunna utgöra en begränsning av kvinnors frihet och möjlighet att integrera i samhället.

Erixon: ”Annars kommer vi få utanförskapsområden”
När statstelevisionen talar med Erixon slår hon fast att kommunen tar ansvar för migranterna under etableringstiden men därefter utgår från att statens tanke är att migranterna ska klara sig själva.

– Sen kommer vi också förhålla oss till etableringstiden, den är satt av staten. Den är på två år, och då får man utgå från att statens tanke är att de här personerna ska vara självständiga och självförsörjande efter det. Annars kommer vi få utanförskapsområden och stora sociala skillnader som går ut över kommunala skattekronan, säger Erixon.

LÄS ÄVEN: Sölvesborg förbjuder tiggeri

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons