I en motion föreslår SD-ledamöterna Björn Söder och Sven-Olof Sällström att Sverige ska bjuda in internationella valobservatörer för att bevaka nästa riksdagsval. Ambitionen ska bland annat vara att utvärdera det svenska medielandskapet med särskilt fokus på public service.

Både Söder och Sällström har själva deltagit i internationella valobservationer inom ramen för riksdagens OSSE-delegation och säger sig hysa ”mycket stort förtroende för ODIHR och dess experter”.

Till nästa svenska riksdagsval vill man ha hit internationella valobservatörer som ska fokusera särskilt på public service och dess medierapportering. Granskningen ska i så fall kunna pågå upp till ett halvår innan valet.

Delar kritik mot SVT och SR

Duon säger sig dela kritiken mot att svensk public service med SVT och SR är partisk. Man anser även att utbudet som erbjuds är ensidigt och subjektivt samtidigt som ledning, styrning och programutbud gynnar en sida av det politiska spektrumet.

Då Sverige ändå tar över ordförandeskapet i OSSE den 1 januari 2021 tycker man att det vore ett bra tillfälle att ”lyfta fram Sverige som ett demokratiskt föredöme” där man även kan rannsaka sig själv och vara öppen för kritik.