Nu på lördag skulle SD Heby i Uppsala hålla medlemsfest på Huddunge hembygdsgård. Men nu måste festen ställas in sedan hembygdsföreningen plötsligt avbokat partiet.

Sverigedemokraternas politiska motståndare är kända för att hålla hög svansföring beträffande vikten av att respektera alla människors lika värde – samtidigt gäller fortfarande ”inte ta i med tång” när det gäller hur Sverigedemokrater ska behandlas.

Paralleller har dragits till kastlösa i Indien, judar i 30-talets Tyskland och svarta i den tidigare segregerade amerikanska södern. Det senaste exemplet på detta, som många menar rasismen närstående, agerande kommer från Uppsala. Där har Huddunge hembygdsförening på ett styrelsemöte beslutat paria-förklara Sverigedemokrater och på grundval av deras grupptillhörighet frånta dem den medborgerliga rättighet att hyra lokaler som andra medborgare har.

Mattias Widén (bilden), som är Sverigedemokraterna i Hebys ordförande, kallar i en kommentar till UNT föreningen agerande för ”bedrövligt”. Han anser att det ”inte är okej” i ett demokratiskt samhälle att frånta personer grundläggande rättigheter på grund av deras politiska åsikter. Politisk förföljelse är sådant man förknippar med diktaturstater.

Widén påtalar också att Huddunge hembygdsförening uppbär skattefinansierat stöd, vilket han menar gör agerandet särskilt problematiskt ur demokratisynpunkt. .

Eva Vikström, som är Huddunge hembygdsförenings ordförande, aktiv i Svenska kyrkan och socialdemokrat, försvarar beslutet utifrån en mer snäv demokratisyn. Enligt henne är det demokratiskt att frånta den som är Sverigedemokrat rätten att hyra lokaler eftersom en majoritet av föreningens styrelseledamöter ställt sig bakom beslutet.

– Regeln är att det ska vara demokratiskt. Det är ju dock också demokrati att man rättar sig efter vad majoriteten i styrelsen vill, säger Vikström till UNT.

I kommunalvalet i höstas backade Socialdemokraterna kraftigt medan Sverigedemokraterna gick kraftigt framåt. Enligt personer som Samhällsnytt talat med kan valresultatet ligga bakom den S-styrda hembygdsföreningens agerande och vara ett utslag av det som brukar kallas att vara ”en dålig förlorare”.