Tjugo SD-politiker inom regionpolitiken riktar nu stark kritik mot EU:s ”klåfingrighet” när det överstatliga organet nu vill styra hur svenska arbetstidsscheman görs. Men även fackförbundet, arbetsgivarorganisatoner och politiker kritiseras för slapphänt hantering.

Det är i en debattartikel i vänstertidningen Aftonbladet som de tjugo SD-politikerna kritiserar reglerna från EU. Det handlar om ett EU-direktiv med som tvingar svenska arbetsgivare och arbetstagare till ”11 timmars dygnsvila” som i korthet går ut på att arbetstagaren ska ha rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. SD:arna menar dock att detta krav från EU är ”tondövt”:

Det låter kanske rimligt, men det är tondövt inför den verklighet som många i extremt viktiga yrken brottas med. 

I dag kan nämligen många yrkesgrupper lägga scheman som passar dem och arbetsgivarna, vilket ligger i bådas intresse. Det handlar om de som jobbar natt, exempelvis för att bevaka patienter eller släcka bränder.

De kan då jobba mer under en kortare period för att sedan vara lediga en längre tid därefter. På så sätt kan de få ihop jobb med privatliv och dessutom få den återhämtning de är nöjda med. EU vill nu stoppa detta system.

De hänvisar till kontakter de har inom vården, brandmän och andra berörda grupper som nu får sina scheman sönderslagna vilket innebär svårigheter att få ihop ”livspusslet” och missnöjda medarbetare, vilket i sin tur förvärrar den redan svåra situationen med att rekrytera och behålla personal i viktiga yrken såsom brandmän, sjuksköterskor och ambulans.

Enligt gruppen ”Skydda räddningstjänstens arbetstider” överväger 74 procent av brandmännen att lämna sina jobb om föreslagna schemaförändringar blir verklighet. 97,8 procent uppger att de föreslagna förändringarna inte kommer ge möjlighet till bättre återhämtning. ​

EU-tvånget riskerar att leda till ännu större svårigheter att rekrytera och behålla personal i branscher där det redan är skriande brist.

Debattörerna menar att det dels är passiva politikers fel som inte vågat ta strid mot EU, men även fackförbunden som trots att de kunna kriga för undantag inte gjorde det utan passivt vek sig för EU:s hot.

De varnar för EU:s ständiga klåfingrighet i allt mer i Sverige och uppmanar nu regeringen att ta strid i frågan ”för att undvika att krossa ett väl fungerande system”.