På Sverigedemokraternas framtidskonferens häromdagen slog partiledaren Jimmie Åkesson fast att huvudfokus i valrörelsen bör ligga på att stärka partiets trovärdighet, inte att ”lockas in i en fälla” av politiktjuvarna i Moderaterna och Socialdemokraterna och börja lägga ännu hårdare och radikalare förslag för att visa att SD är tuffast.

Åkesson antydde att de andra stora partierna, M och S, sannolikt önskar sig en valrörelse där SD drivs till att blir så hårda i retoriken att man snarare skrämmer bort än lockar väljare. Det är inte så partiet ska möta den senaste tidens utveckling, menade SD-ledaren, där framför allt Moderaterna gått framåt genom att ”sno” SD:s politik och därigenom tagit tillbaka en del av de väljare man tidigare förlorat med den Reinfeldtska migrationspolitiken. Men även Socialdemokraterna har efter åtstramningarna i spåren av systemkollapsen i asylmottagandet hösten 2015 skapat sig ett rykte som mer ansvarstagande i migrationspolitiken.

Statistik visar att invandringen till Sverige idag med den rödgröna regeringen är minst lika hög som den var före 2015, och Moderaterna har en lång historik av att säga en sak men göra det motsatta när det kommer till skarpa migrationspolitiska förslag. Motsvarande gäller lag och ordning, ett annat område där det har skett en triangulering i riktning mot SD från Moderaterna och Socialdemokraterna.

Åkesson slog på konferensen därför fast att kampen om väljarna inte främst handlar om den politik man säger att man vill driva. Det handlar enligt SD-ledaren om att förmedla en känsla av trovärdighet till väljarna att man inte bara serverar valfläsk, utan att man är ett parti att lita på som efter valet kommer att genomföra den politik man utlovade innan valet.

Åkesson sade under konferensen, som sammanföll med att SD fyller 30 år, att de närmaste åtta månaderna fram till valet blir de kanske viktigaste i partiets historia. Den tiden ska enligt SD-ledaren användas till att visa väljarna att man har en genomtänkt politik och att framstå som ett parti som kan ta ett statsbärande regeringsansvar.

På det invandringspolitiska området pekade Åkesson ut återvandring som nästa stora stridsfråga, och då främst hur Sverige ska förmå alla de tiotusentals migranter som idag finns i Sverige, utan uppehållstillstånd och ofta i underjordiska parallella skuggsamhällen, att lämna landet och åka hem.