Lagen om människoexploatering som trädde i kraft för två år sen har hittills bara resulterat i två domar. Sekretesslagstiftning hindrar myndigheter att samverka och dela uppgifter. ”Vi pratar om tusentals signaler som vi skulle kunna skicka”, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

Lagen om människoexploatering syftar till att hindra människor från att luras och utnyttjas som orimligt billig arbetskraft. Brotten är svåra att utreda och försvåras ytterligare av sekretess.

Enligt Jana de Geer, chef för utredningsgruppen för människohandelssektionen på polisen i Stockholm, finns ytterligare ett problem i att överhuvudtaget få de som utnyttjas att förstå att de är utsatta för ett brott.

Gruppen bedriver just nu flera komplicerade utredningar som ofta blir tidskrävande och då lagstiftningen är relativt ny är man inte alltid helt på det klara med vad som faktiskt utgör människoexploatering eller inte.

Spår lämnas utan åtgärd

På flera myndigheter ser man människoexploatering som ett svårt brott att upptäcka och på Skatteverket noterar inspektörer regelbundet spår efter brott då de besöker arbetsplatser. Sekretesslagstiftning sätter dock stopp för att man kan gå vidare med misstankar till andra berörda myndigheter.

– Vi pratar om tusentals signaler som vi skulle kunna skicka utifrån de erfarenheter som vi har idag som vi då där vi vad vi ser idag men inte kan skicka signaler. Vi vet ju och jag hör ju hela tiden från olika utredare och handläggare som är ute på fältet de ser massvis med saker men där signalerna inte kan skickas, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

”Väldigt, väldigt frustrerande”

I dagsläget krävs att observationerna måste göras vid åtminstone två tillfällen, eller innefatta ett större antal människor, för att Skatteverket ska kunna vidarebefordra uppgifterna till exempelvis polisen.

– Det är väldigt väldigt, frustrerande. För vi som jobbar mot den kriminella världen olika delar ser ju hur de utnyttjar hela vårt naiva system, säger Pia Bergman vid Skatteverket.