Efter att en person i mitten av december insjuknat i den allvarliga lungsjukdomen TBC i Luleå drogs ett omfattande smittspårningsarbete igång i regionen. 700 personer skulle testas. Nu en knapp månad senare har man hittat ytterligare sex fall och befarar att antalet kommer att öka.

Det var efter att en TBC-sjuk person besökt Gammelstads hälsocentral och folktandvårdens lokaler i Luleå som ett stort smittskyddspådrag drog igång. Alla som besökt vårdinrättningen måste identifieras och testas.

LÄS MER: TBC-smitta i Luleå – 700 personer måste testas

Hittills har ytterligare sex personer som bär på smittan påträffats. Man är dock inte säker på att dessa personer fått smittan från den insjuknade mannen på hälsocentralen.

De kan enligt Anders Nystedt, smittskyddsläkare vid Region Norrbotten, lika gärna ha smittats vid semesterresor till sina tidigare hemländer där sjukdomen är utbredd. Det innebär att ytterligare hundra- eller tusentals personer kan behöva testas som inte besökt den aktuella vårdcentralen samtidigt med den TBC-sjuke mannen.

LÄS ÄVEN: Smittlarm i Härnösand efter att skolelev insjuknat i TBC

Ingen av de hittills påträffade smittbärarna har ännu utvecklat sjukdomen. De tros därför inte själva ha hunnit sprida sjukdomen vidare.

Smittskyddsspårningen ska fortsätta till slutet av februari, eventuellt ännu längre och kommer att ta ansenliga vårdresurser i anspråk i Region Norrbotten som redan kämpar med personalbrist och vårdkris. Bland annat är mer än hälften av läkartjänsterna vakanta.

LÄS ÄVEN: Forskare har hittat ny antibiotikaresistent stam av tuberkulos bland asylsökare

TBC är en livshotande lungsjukdom som är särskilt reglerad i smittskyddslagen. Den har på senare tid också blivit väsentligt farligare än tidigare eftersom många bakteriestammar blivit resistenta mot flertalet antibiotikapreparat.

Att sjukdomen återkommit i Sverige efter att under lång tid ha varit utrotad beror på invandring från högriskländer i kombination med frånvaron av obligatoriska hälsokontroller vid inresa till Sverige från dessa länder.