Brottsförebyggande rådets senaste Nationella trygghetsundersökning presenteras i sin helhet i januari men redan nu avslöjar man att sexualbrotten mot kvinnor fortsätter att öka kraftigt.

Mellan 2006 och 2012 låg utsattheten för sexualbrott bland kvinnor på en relativt stabil nivå. 2013 fördubblades den dock och, med undantag för 2014, ökade sedan kraftigt för varje år.

Från 2,5 procent 2006 till 10,7 procent 2017.

I åldersgruppen 16-24 låg andelen på hela 34,4 procent för 2017.

Bland befolkningen i stort uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under fjolåret. Skillnaden mellan könen är dock stor – 10,7 respektive 1,6 procent.

– Det är viktigt att tänka på att sexualbrott är en brottskategori som omfattar ett brett spektrum av brott. Allt från lindrigare händelser som kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott, som våldtäkt, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

Det brott som flest oroar sig för är bostadsinbrott.

– Det är inte så stora skillnader mellan könen när det gäller oro för att utsättas för olika typer av brott, förutom när det gäller våldtäkt och sexuella angrepp. Där är oron hos kvinnor betydligt större än hos männen, säger Brå-utredaren Sofie Ahlin.