Enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är fallet unikt. Utöver sexuella övergrepp har läkemedelshanteringen varit bristfällig och personalen känt sig otrygg på grund av låg bemanning.

– För mig som person och framförallt som myndighetsföreträdare för IVO är jag oerhört bekymrad över att det kan vara så illa i en verksamhet, säger Lars Rahm, enhetschef på IVO avdelning Syd.

De sexuella övergreppen och ofredandena har varken polisanmälts eller anmälts enligt lex Sarah och har pågått åtminstone sedan förra året. IVO:s kritik riktar sig även mot att boende riskerat få för höga doser av mediciner och många kommer inte utomhus alls.

– Det här är oerhört omfattande brister på både patientsäkerhetsområdet och på sjukvårdssidan, sociala omsorgssidan. Den digniteten på de här perspektiven är unikt, säger Lars Rahm.

Patienterna på vårdboendet i Kronoberg har komplexa sjukdomsbilder och därmed ett omfattande behov, vilket gör fallet oerhört allvarligt enligt Rahm.