På måndagen presenterade statsminister Stefan Löfven (S) tillsammans med stödhjulet Annie Lööf (C) JÖK-regeringens budgetproposition för 2021. Enligt Löfven gör man nu en ”sjujäkla satstning på välfärden” som är ”historiskt kraftfull”. Oppositionen är emellertid inte imponerad. SD-ledaren Jimmie Åkesson menar att det ”är alldeles för lite”.

Det var på en pressträff på förmiddagen som Löfven, uppbackad av Lööf – som tidigare gett ett uppmärksammat löfte om att äta upp sin sko hellre än att bli stödhjul åt Socialdemokraterna – berättade om innehållet i den kommande S+MP+L+C-budgeten. Särskilt framhölls de satsningar som nu görs på vård och äldreomsorg.

Löfven rubricerade dessa tillsammans med höjda statsbidrag till kommunerna som ”en sjujäkla satsning av historiska proportioner” och ”den största satsningen på svensk äldreomsorg någonsin”. Åtgärderna är avsedda att kompensera för den samhällskris som utvecklat sig i spåren av coronaepidemin.

Satsningen på vården handlar bland annat om att försöka beta av den ”vårdskuld” som uppstått under pandemin där operationer och andra behandlingar i stor omfattning måst skjutas på framtiden till följd av bristande krisberedskap och obefintlig overhead i vårdsektorn.

De til följd av den höga invandringen redan hårt ansträngda kommunerna har i spåren av covid-19 hamnat i ett ytterligare förvärrat ekonomiskt läge men ska nu få mer statliga pengar, lovade Annie Lööf. Det handlar om i storleksordningen tio miljarder kronor för 2021 och fem miljarder 2022. Av dessa pengar går dock en tredjedel till landstingen/regionerna.

Äldreomsorgen tillförs inom ramen för det så kallade ”äldreomsorgslyftet” fyra miljarder kronor. Vården får lika mycket.

Oppositionen inte imponerad

Statsministerns stora ord imponerar inte på oppositionspartierna. SD-ledaren Jimmie Åkesson sade i en kommentar att satsningarna är helt otillräckliga

– Det här räcker inte, det är alldeles för lite. Sveriges kommuner och regioner säger att det krävs avsevärt mycket mer pengar för att beta av vårdskulden som byggts upp under våren och sommaren. Kommunerna vill inte ha riktade statsbidrag, utan stärkta generella långsiktiga statsbidrag.

Åkesson får stöd i sin kritik från Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt som också han anser att satsningarna är alldeles för små. Kommunistledaren menar att pengarna inte ens räcker till att upprätthålla status quo i vård och omsorg, bara att minska de prognostiserade nedskärningarna något.

– Det här är tyvärr en besvikelse som innebär fortsatta nedskärningar i både kommuner och regioner. Inte ens en femtedel satsas på välfärden. Jag tycker att det är en felprioritering.

Moderaterna intar en mer avvaktande hållning. Partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson vill i nuläget inte ge något omdöme om huruvida regeringens satsningar är tillräckligt stora men slår samtidigt fast att behoven är ”enorma”. M vill  stället kommentera budgetpropositionen i samband med att man lägger fram sin egen skuggbudget.

– Om det räcker återstår att se för det finns enorma behov i regioner och kommuner just nu. Vi återkommer med vår egen budget med det är helt klart att vi kommer behöva skjuta ordentliga resurser till välfärden.