Enligt ett tjänstemannaförslag i Västra Sverige, som den lokala tidningen Strömstads Tidning var först med att uppmärksamma, kommer de så kallade Rondenlinjerna att läggas ner för att minska kostnader. Istället föreslås de sjuka att åka till sjukhus med bland annat sopbilar.

Med hjälp av dessa linjer kunde de sjuka och äldre från bland annat Strömstad ta sig gratis till NÄL-sjukhuset i Trollhättan för undersökningar och vård. Enligt det förslag som läckt ut till tidningen och som regionstyrelsen föredrar att kalla ”framtidsvision” föreslås att sjukresenärer i framtiden ska använda sig mer av den kollektivtrafik som finns.

För att ta sig från hemmet till busshållplatsen föreslås en samordning med post-, glass- och sopbilar.

Förslaget har väckt stark kritik och diskussion. I en insändare skriver bland annat signaturen Multisjuk från Sotenäs sarkastiskt:

”Har svårt att ta mig till sjukhuset då glassbilen bara kommer på lördagseftermiddag och sopbilen endast varannan tisdag morgon”.

Eva Degerman, som är affärsområdeschef för Regionservice, bekräftar att förslaget finns med i handlingarna men föredrar att beskriva det som en ”framtidsspaning kring möjliga scenarier”.