Ett sjukhus i Region Värmland har anpassat sig efter nyanlända migranter och vid sidan av svenska och engelska börjat kommunicera på de dominerande migrantgruppernas språk. Sjukhusets informationsskyltar innehåller nu även text på arabiska, persiska och somaliska. 

LÄS ÄVEN: Kostnader för tolkhjälp drygt 6,5 miljarder sedan 2014 – arabiska och dari ökar mest

På lördagen anlände en fotograf från Samhällsnytt till Centralsjukhuset i Karlstad för att kontrollera om uppgiften stämde rörande de flerspråkiga informationsskyltarna. Det visade den sig göra. Utöver svenska och engelska kommunicerar sjukhuset nu även på arabiska, persiska och somaliska.


Centralsjukhuset i Karlstad Foto: Samhällsnytt

”De naiva svenskarna anpassar sig”

Tilltaget uppmärksammas även i en insändare hos Nya Wermlands-Tidningen där författaren bland annat konstaterar att många andra nationaliteter, däribland thailändare bosatta i Karlstad, inte har någon skylt på deras hemspråk.

Personen skriver sedan att utvecklingen med en sådan här typ av skyltning sänder en signal till nyanlända att de inte behöver anpassa sig och lära sig det svenska språket.

”Jag och många med mig ställer sig frågan vad för signaler signalerar detta mån tro. Jo att de inte behöver lära sig det svenska språket då de naiva svenskarna anpassar sig efter dem och inte tvärtom (integrera sig)”

LÄS ÄVEN: IVO anmäler läkare i Malmö – kan inte kommunicera på svenska