Ett sjukhus i nordvästra Skåne uppmärksammas för att ha felbedömt en cancersjuk och strokedrabbad kvinnas näringsbehov i samband med vård. En kort tid efter utskrivning avled kvinnan.

Det framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att kvinnan som är i 80-årsåldern först sökte akutvård för en stroke. Därefter förflyttades hon till Ängelholms sjukhus, rapporterar Lokaltidningen.

LÄS ÄVEN: Sjukhus missade lungcancer trots röntgen – patient avled

I samband med att kvinnan var inlagd i Ängelholm gjorde vårdpersonalen bedömningen att näringsdropp var till större belastning än nytta för patienten. Det är oklart hur mycket vätska som patienten har fått i sig på sjukhuset eftersom dessa uppgifter saknas i handlingarna.

Avled kort efter utskrivning

När IVO tittade närmare på den vård som kvinnan erhållit visar deras uppskattning att hon har fått mycket små mängder dryck och flytande kost. Kvinnan avled bara en och en halv månad efter att hon skrevs ut från sjukhuset.

Kvinnans barn har anmält sjukhuset och IVO har riktat skarp kritik mot hur vården har felbedömt kvinnans näringsbehov men även för att läkarnas dokument i patientjournalen är bristfälliga.

LÄS ÄVEN: Cancerpatient tvingades vänta fem månader – tumör blev obotlig