En fyra år gammal flicka som genomgått en hjärtoperation fick kort därefter komplikationer. Men läkarnas beslut att behandla flickan dröjde och istället avled hon. Chefsläkaren skyller på ”brister i kommunikationen”.

Det var förra året som flickan opererades vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. En vecka senare drabbades flickan av akuta buksmärtor vilket ska ha berott på en blodpropp i kroppspulsådern, rapporterar Kvällsposten.

LÄS ÄVEN: Ryggfraktur på kvinna i 80-årsåldern missades – förlamades och avled

Det framgår av en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som upprättades i oktober i år att flickan avled i väntan på att ett beslut skulle fattas om huruvida hon skulle opereras.

Chefsläkaren som är ansvarig för barnkirurgi och neonatalvård hos Sus menar att det fanns flera omständigheter som kan ha bidragit till flickans död men slår fast att flickan troligtvis hade överlevt om hon hade opererats tidigt.

”Brister i kommunikationen

Att operationen dröjde kan enligt chefsläkaren ha haft flera orsaker. Det kan ha rört sig om brister i kommunikationen och samordning. Ytterligare en trolig orsak uppges vara ansvarsfördelningen mellan olika sektioner på sjukhuset.

Vidare försvarar sig chefsläkaren med att man nu har vidtagit åtgärder. Det framgår däremot inte av IVO-anmälan vilka åtgärder det handlar om.

LÄS ÄVEN: Patient tvingades vänta i flera timmar på akuten – avled i brist på vårdplats

authorimage