Trots att både Tove Spånberg och hennes sambo Nicklas vädjade om kejsarsnitt lyssnade ingen. Fem dagar senare dog deras nyfödde son Henry. Enligt två olika utredningar hade hans liv kunnat räddas och nu har sjukhuset polisanmälts.

Det var i december 2018 som det var dags för Toves första barn att födas. De hade försökt att få barn en längre tid och hade redan ett missfall bakom sig.

Redan då hon talade med en barnmorska om sin rädsla att något skulle kunna gå fel i samband med förlossningen upplevde hon att hon inte fick något stöd.

Då hon hade gått två dagar över tiden fick Tove veta att hon drabbats av en lätt havandeskapsförgiftning och att hon skulle bli igångsatt. På Karlstads centralsjukhus förlossningsavdelning var det dock så fullt att de fick sova på patienthotellet i två nätter innan det kunde påbörjas.

Efter att ha tagit medicin varannan timme för att sätta igång förlossningen fick hon smärtsamma värkar och kunde varken sova eller äta. Dagen därpå sattes värkstimulerande dropp in.

Framåt eftermiddagen fick Tove panik då hon var utmattad och inte klarade av värkarna längre. Samtidigt kunde hon se på CTG-kurvan att sonens mående inte var stabilt och mot kvällen bad de upprepade gånger om kejsarsnitt. Vid det laget beskriver hon upplevelsen som tortyr. Men parets oro nonchalerades.

Trots att sonens syresättning var dålig och man fortsatte vädja om kejsarsnitt vidhöll läkarna att hon skulle föda vaginalt. De lovade att de skulle avbryta processen om hon inte öppnades, men i stället satte de tillbaka på droppen efter att hon vilat och ökade takten.

Barnmorska på magen

Då sonen väl började trycka på och Tove försökte krysta var hon så pass utmattad att det inte gick. Det hela slutade med att en barnmorska la sig på hennes mage för att trycka ut barnet samtidigt som en läkare försökte dra ut honom med en sugklocka.

Då sonen äntligen kom ut var han alldeles slapp och tyst. Efter att ha fått se sonen skulle hans kropp kylas ned för att minska hans hjärnskador, något som skulle göras på ett annat sjukhus.

Efter tre dygn värmde läkarna upp barnets kropp varpå hans organ började lägga ned. På den fjärde dagen fick de veta att sonen inte skulle klara sig och de var tvungna att låta honom somna in.

Kunde överlevt

Efteråt ville inte sjukhuset göra en anmälan så Tove tog saken i egna händer, vilket skulle visa sig bli ett omfattande arbete parallellt med att hon planerade sonens begravning. Till slut tillsatte patientsäkerhetsnämnden i Region Värmland en oberoende läkare som tittade på fallet.

– Läkaren kom fram till att Henry hade överlevt om vi hade fått kejsarsnitt, om det hade skett senast fem timmar innan han föddes. Journalerna visar att proverna av Henrys värden var så dåliga att man borde ha avbrutit förlossningen, berättar mamma Tove.

Även från LÖF, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, konstaterar man att hon borde fått kejsarsnitt.

– Det gör så ont att sjukhuset inte velat ta sitt ansvar och förebygga att det här händer igen. Vi har blivit otroligt dåligt bemötta och ifrågasatta. En läkare sa att jag förmodligen mindes förlossningen fel, säger Tove.

Polisanmälan

I juli 2019 gjorde Region Värmland en lex Maria-anmälan till IVO, en utredning som än i dag inte är klar.

Vid sidan om utredningen har också en polisanmälan gjorts mot en specifik person som var inblandad i förlossningen, detta för att Tove vill att man ska ta det hela på allvar. En förundersökning om vållande till annans död pågår.