En ung flicka med hjärntumör genomgick operation i Skåne. Efter operationen kallades flickan aldrig till ett livsviktigt återbesök. Ett år senare upptäckte sjukhuset att de hade glömt bort flickan.

Det var i mars 2015 som den tioåriga flickan diagnosticerades med hjärntumör. I oktober 2018 fick flickan ett återfall och opererades. Därefter hade Skånes universitetssjukhus i Lund planerat att flickan skulle göra återbesök var tredje månad, rapporterar Expressen.

LÄS ÄVEN: Karolinska sjukhuset sköt upp cancerundersökning – barn dog

Men föräldrarna mottog inga kallelser från sjukhuset och tio månader efter operationen hade flickans hälsa försämrats. När föräldrarna kontaktade sjukhuset visade det sig att flickan skulle tvingas genomgå ytterligare ett ingrepp.

Fördröjningen kan ha påverkat

I en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som sjukhuset gjort framför chefsläkare Christian Lindén att det inte går att utesluta att flickans prognos har påverkats av fördröjningen som uppstått på grund av deras miss vilket inneburit en försenad operation.

Vidare framför sjukhusledningen att de nu arbetar med att ta fram nya rutiner när det gäller kallelser till återbesök.

LÄS ÄVEN: Akademiska sjukhuset missade treårings cancer – läkare på barnakuten saknar legitimation